Monam

Monam Product Stewardship

Toepassing van Monam

Monam is een grondontsmettingsmiddel voor de bestrijding van grondgebonden ziekten en plagen. Het middel wordt na injectie in de bodem direct door de grond gemengd, die vervolgens in dezelfde werkgang wordt dichtgerold om een optimale werking te verkrijgen. Het gebruik van gesloten vulsystemen, electronisch gestuurde dosering en anti druppelsystemen minimaliseren de onbedoelde emissie van het product. Om een verantwoorde toepassing van Monam te garanderen, heeft Certis in het kader van Product Stewardship aanvullende technische aanwijzingen geïmplementeerd.

Doorgevoerde verbeteringen bij toepassing

Spitinjecteur

Tot 1990 werd Monam toegepast met een freesschaarinjecteur. Om de effectiviteit van het middel te verbeteren is de spitinjecteur ontwikkeld. Door het middel direct na het injecteren door de grond te spitten en de grond vervolgens dicht te rollen, ontstaat een homogenere verdeling, wordt de toplaag effectiever ontsmet en vindt er minder emissie plaats naar de omgeving.

Ook de spitinjecteur is in de loop der jaren verbeterd:

  • Gesloten vulsysteem. Het laden van Monam in de aparatuur vindt plaats met een lekvrij system. Tot 2009 werd hiervoor een onder- of overdrukpomp ingezet. De introductie in 2009 van IBC's (1000 liter vaten) maakte een volledig gesloten vulsysteem mogelijk.
  • Lekvrije doppen. Het toepassen van antidrup-doppen of een doorblaassysteem voorkomt dat er na het stoppen van de toepassing, restanten uit de machine druppelen.
  • Elektronische dosering. Door de elektronische doseringsregeling wordt - ongeacht de rijsnelheid - altijd de juiste dosering toegepast.

Aangescherpt advies injectieapparatuur

De afgifte van het middel mag pas starten wanneer de injectiedoppen in de grond zitten. Tenminste 1 meter voordat de injectiedoppen uit de grond worden gelicht dient de afgifte gestopt te worden.

Aangescherpt advies toepassing

In 2013 is het advies over toepassingsmomenten aangescherpt. Bij mistig windstil weer, bij temperatuursinversie of een verkeerde windrichting, moet de toepassing bij voorkeur worden uitgesteld. Dit is nu met de huidige toepassingsvoorwaarden niet meer van toepassing.

Beslissingsondersteunende systemen (BOS)

Ter ondersteuning van adviseurs en telers is er een beslissingsondersteunend systeem (Nemadecide) voor de toepassing in aardappels mede door Certis ondersteund. Met behulp van dit systeem en aaltjesbemonstering van het perceel, kan er op basis van het teeltplan en te nemen teeltmaatregelen, een voorspelling gedaan worden van de populatieontwikkeling van aaltjes. Telers en adviseurs kunnen hiermee de strategie voor aaltjesbeheersing optimaliseren en maken daar ook dankbaar gebruik van.

Protocol stengelaaltjesbestrijding bloembollen

Loonwerkers, PPO en Certis hebben samen een protocol opgesteld voor een optimale bestrijding van stengelaaltjes. Dit protocol is zowel aan telers als adviseurs gecommuniceerd.

Subsidie-regeling

Sinds augustus 2014 zijn aanvullende toepassingsvoorwaarden ingesteld. Het afdekken van plastic is hierbij een van de aanvullende maatregelen. Certis heeft een subsidie-regeling ingesteld om loonwerkers te stimuleren en te ondersteunen bij de aanschaf van apparatuur om plastic te leggen. Met plasticleggers werd het mogelijk om in een werkgang te injecteren en af te dekken om zo emissie zoveel mogelijk te voorkomen.

Voorlichting omwonenden

In samenwerking met diverse partijen betrokken bij de toepassing van Monam is een folder opgesteld om de meest voorkomende vragen over grondontsmetting te beantwoorden. Klik hier voor de folder.

 

 

 

 

News

19.12.2018

Ctgb besluit Proseed uitverkoop en opgebruik

13.12.2018

Certis Actueel: kiemremming-Houd korte intervallen aan

Veel partijen hebben al (grote) kiemen laten zien of laten veel kiemlustigheid zien. Dit als gevolg...

11.12.2018

Certis Actueel: Biox-M gassen

Veel partijen zijn onrustig en laten al kieming zien (kort) na inschuren. Als gevolg van de hete...