Producten A-Z

Applaud®

Applaud is een insecten groeiregulator, voor de bestrijding van witte vlieg, wol-, dop- en schildluis in sierteeltgewassen onder glas.


Azatin®

Middel ter bestrijding van trips en andere insecten in de bedekte teelt van rozen, bloemisterij, boomkwekerij en vaste planten.


Biox-M®

Biox-M is een natuurlijke kiemremmer op basis van 100% groenemuntolie die spruitvorming in aardappelen voorkomt


Bombero

Bombero is een fungicide voor de bestrijding van vuur in bloembol- en knolgewassen.


Bonalan®

Middel ter bestrijding van lastige onkruiden in o.a. cichorei, witlof, sla, andijvie, bonen en erwten.


BotaniGard®

Biologisch middel tegen diverse insecten, waaronder de larven van kaswittevlieg, tabakswittevlieg en trips in teelten onder glas, in kleinfruit en bloemisterij onbedekte teelt.


Centurion Plus®

Selectief systemisch herbicide voor de bestrijding van éénjarige en overjarige grassen.


Certis chloor-IPC 40% vloeibaar

Herbicide in akkerbouw, bloembollen en boomkwekerij.


Crown MH®

Middel voor kiemvrije bewaring en minder aardappelopslag en ter voorkoming van spruitvorming bij uien.


Cyflamid

Cyflamid is een zeer sterk fungicide tegen meeldauw in appels en peren. De werkzame stof cyflufenamid behoort tot de chemische groep van phenyl-acetamiden. Het middel is geformuleerd als een emulsie in water (EW) en bevat 5% (50 g/l) werkzame stof.


Derrex®

Middel ter bestrijding van slakken


Diabolo®

Bescherming tegen bewaarziekten in pootaardappelen.


ER II®

Natuurlijk middel op basis van zetmeel tegen diverse insecten in land- en tuinbouwgewassen.


FireBlocker

FireBlocker is een fungicide voor de bestrijding van vuur in bloembol- en knolgewassen.


Frupica®

Tegen echte meeldauw en Botrytis in o.a. sierteeltgewassen en aardbeien


Fungaflash®

Preventief en curatief middel tegen meeldauw, nevenwerking tegen Botrytis en Mycosphaerella.


Fungoclean®

Desinfectiemiddel ten behoeve van de teelt van eetbare paddenstoelen.


Gazelle®

Systemisch werkend middel tegen vele insecten.


Gro-stop® basis

Kiemremmer in consumptie- en zetmeelaardappelen inzetbaar tijdens het inschuren.


Gro-Stop® Electro

Het nieuwe kiemremmingsmiddel in aardappelen. Speciaal ontwikkeld voor de Electrofog


Gro-stop® fog

Kiemremmer in consumptie- en zetmeelaardappelen in luchtgekoelde en/of mechanisch gekoelde opslagplaatsen.


Gro-stop® poeder

Kiemremmer in poedervorm in consumptie- en fabrieksaardappelen.


Gro-stop® Ready

Kiemremmer in consumptie- en zetmeelaardappelen in luchtgekoelde en/of mechanisch gekoelde opslagplaatsen, inzetbaar tijdens het inschuren.


Iroxx®

Middel ter bestrijding van slakken.


Jet 5®

Desinfectiemiddel tegen gisten, bacteriën, virussen en schimmels en ter bestrijding van groene aanslag.


Karma®

Karma is een contactfungicide voor het bestrijden van schurft en meeldauw in appel, aardbei, bessen, wijndruif, braam- en framboosachtigen en rozen.


Kompaan

Middel ter bestrijding van de overdracht van non-persistente virussen in de teelt van pootaardappelen en bloemboolgewassen, insecticide en acaricide in pitvruchten, steenvruchten en kleinfruit gewassen.


Kona®

Hulpstof voor een snellere droging, verdeling en vermindering van zichtbaar residu.


Late-val® vloeibaar

Voor vruchtdunning in appels en ter voorkoming van late val in appels en peren.


Latitude XL®

Sterk zaadbehandelingsmiddel voor de bescherming van zaaizaad van granen tegen aantasting door tarwehalmdoder


Latitude®

Sterk zaadbehandelingsmiddel voor de bescherming van zaaizaad van granen tegen aantasting door tarwehalmdoder


Masterjet®

Desinfectiemiddel tegen gisten, bacteriën, schimmels en virussen op o.a. fust.


Merlin®

Herbicide in de teelt van snijmaïs en korrelmaïs.


Mocap® 15G

Middel tegen ritnaalden en aaltjes.


Monam®

Grondontsmettingsmiddel tegen aaltjes en bodemschimmels.


NEMguard DE®

NEMguard DE tegen aaltjes in vele gewassen.


Nissodium®

Nieuw en zeer sterk fungicide tegen echte meeldauw in appels, peren en granen.


Nissorun® vloeibaar

Selectief middel ter bestrijding van mijten.


Olie-H®

Middel ter bestrijding van de overdracht van non-persistente virussen in de teelt van pootaardappelen en bloembolgewassen, insecticide en acaricide in pitvruchten, steenvruchten en kleinfruit gewassen.


Onkruidolie®

Middel voor toevoeging aan de spuitvloeistof voor verbetering van de werking van fungiciden, insecticiden en herbiciden


ProSeed®

Fungicide voor de behandeling van zaad tegen aantasting door bodemschimmels.


Quickdown®

Herbicide en loofdoder in aardappelen, onkruid- en opslagbestrijder in diverse fruit- en sierteeltgewassen.


Rocket® EC

Middel ter bestrijding van meeldauw in bloemisterijgewassen en komkommers, tomaten en courgettes.


Scelta®

Spintmiddel ter bestrijding van mijten in diverse sierteeltgewassen, appel, tomaat en aardbei.


Scomrid® Aerosol

Wondafdekmiddel ter voorkoming en bestrijding van (stam)botrytis in tomaten.


Setanta Flo

Middel ter bestrijding van onkruid in diverse gewassen zoals boomkwekerij, witlof, cichorei en schorseneren.


Takumi®

In komkommer en meloen (bedekte teelt) en in courgette (onbedekte teelt) is Takumi een zeer effectieve bestrijder van echte meeldauw


Topsin® M ultra

Systemisch fungicide tegen diverse schimmels waaronder de dompelbehandeling van bloembollen.


Turex® spuitpoeder

Bacteriepreparaat werkzaam tegen rupsen van vlinders en motten.


Valbon®

Preventief en curatief middel tegen Phytophtora en valse meeldauw.


Valbon® Start

Preventief en curatief middel tegen Phytophtora.


Versilus®

Versilus is een fungicide op basis van 15% benthiavalicarb-isopropyl voor de (preventieve) bestrijding van Phytophthora in de aardappelteelt


Winner®

Insecticide tegen trips in de bedekte teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten.


 

News

19.12.2018

Ctgb besluit Proseed uitverkoop en opgebruik

13.12.2018

Certis Actueel: kiemremming-Houd korte intervallen aan

Veel partijen hebben al (grote) kiemen laten zien of laten veel kiemlustigheid zien. Dit als gevolg...

11.12.2018

Certis Actueel: Biox-M gassen

Veel partijen zijn onrustig en laten al kieming zien (kort) na inschuren. Als gevolg van de hete...