Scelta®

Omschrijving
Spintmiddel ter bestrijding van mijten in diverse sierteeltgewassen, appel, tomaat en aardbei.

Scelta - weg met spint                                                                                                                                                                                                                

Anti-spint
Scelta bestrijdt mijten, zoals fruitspint en bonenspint. Het doodt alle ontwikkelingsstadia, dus zowel de eieren en larven als volwassen mijten. Daarmee onderscheidt het zich van veel andere acariciden.
Scelta is een contactmiddel met nawerking van het onzichtbare residu. Het heeft geen systemische of translaminaire werking.

Nieuwe afwisselgroep
De werkzame stof cyflumetofen behoort tot een nieuwe chemische groep. Hierdoor is Scelta een
uitstekende afwisselpartner . Het is geformuleerd als suspensie concentraat (SC) en
bevat 200 gram werkzame stof per liter.

Bio-safe
Het middel is veilig voor natuurlijke vijanden, bijen
en hommels en past perfect in een geïntegreerde
teeltwijze. 

Pro-fruit/Pro-bloem
Scelta is zacht voor het gewas. Zowel bij toepassing in bloeiende siergewassen, als bij bloeiende appel of aardbeien.

Advies appel
Voer de eerste bespuiting uit zodra de wintereieren voor 50-75% zijn uitgekomen. De aanbevolen
dosering is 1 l/ha. Herhaal dit indien nodigna 10 dagen. Toepassing  is toegestaan tot het einde van de bloei (BBCH 69).

Advies aardbeien
In de bedekte (niet grondgebonden), geïntegreerdeaardbeienteelt is Scelta een uitstekend
correctiemiddel, ook tijdens de bloei. Toepassen zodra spintmijten aanwezig zijn.

Lees voor meer informatie de Protectie onder het kopje Technische informatie.

Ga voor meer informatie over siergewassen naar de Scelta website: spintgohome.nl

 

News

22.05.2018

Certis Actueel: Phytophthora bescherming vanaf opkomst

De eerste aardappelen staan nu boven en zijn goed aan de groei. Het loof maakt momenteel een zeer...

16.05.2018

Certis Actueel: Voorkom virusoverdracht, start vanaf opkomst met virusolie

De eerste pootaardappelen komen boven de grond. Ook luizen worden in deze periode actief. Het is...

15.05.2018

Applaud en Takumi leverbaar

Vanaf heden zijn de nieuw toegelaten producten Applaud en Takumi leverbaar.