Skip to the navigation Skip to the content

Growing Together

Growing Together

Certis, specialisten in gewasbescherming

Bezoek de Certis Belchim website
Dit jaar zijn Certis Europe en Belchim Crop Protection gefuseerd. Certis Belchim combineert de sterke punten van twee gevestigde gewasbeschermingsbedrijven. Ons gezamenlijke portfolio is te vinden op onze (transitie) website www.certisbelchim.nl.

Kies uw sector

Akkerbouw

Bloembollen

Boomkwekerij

Glastuinbouw

Groot /kleinfruit

Vollegrondsgroente

Zaadbehandeling

Nieuws

Bij intensieve graanteelt kan de tarwehalmdoder voor flinke opbrengstderving zorgen. Een zaaizaadbehandeling met Latitude XL beschermt de wortels tegen deze schimmel. Kies daarom nu al voor behandeld zaaizaad…

Lees meer >

In diverse percelen zien we momenteel een behoorlijke uitbreiding van meeldauw. Het droge en warme weer van de afgelopen weken zorgt voor gunstige omstandigheden voor de schimmel. Hieronder enkele tips voor een…

Lees meer >

Door de droge en warme omstandigheden van de afgelopen weken zien we veel percelen versneld afrijpen. Het moment van loofdoden komt dan ook snel dichterbij. Hieronder een aantal tips voor een optimaal…

Lees meer >

Loofdoding vormt ieder jaar een belangrijk aandachtspunt in de 20 hectare pootaardappelen die akkerbouwer Bert den Boer uit Zonnemaire teelt. Een onmisbaar middel daarin is Quickdown. Het uitgelezen spuitmoment…

Lees meer >

Champignonmuggen zijn hinderlijk tijdens het plukken en lastig omdat ze mollenziekte overbrengen. De mogelijkheden voor het bestrijden zijn beperkt. Het insecticide BotaniGard Vloeibaar houdt muggen op…

Lees meer >

Langzaam worden de nachten worden weer wat langer en is er meer dauw in de ochtenden. Ideale omstandigheden voor uitbreiding van Phytophthora. Blijf daarom ook in deze fase van de teelt alert...

Lees meer >

De omstandigheden voor ontwikkeling van echte meeldauw zijn nu erg gunstig. In Dacom is de besmettingskans per perceel goed te volgen. In veel gebieden is inmiddels een advies gegeven om een bespuiting tegen…

Lees meer >

In pootgoed kunnen diverse schimmels problemen veroorzaken tijdens de bewaring. Nu het in veel gebieden erg droog is neemt de kans op rooibeschadigingen toe. Toepassing van Diabolo bij het inschuren voorkomt…

Lees meer >