Certis actueel

02.10.2018

Certis Actueel: Centurion Plus in koolzaad

Duist en graanopslag geven problemen in de teelt van koolzaad. Zorg er daarom voor dat deze op tijd worden opgeruimd. Momenteel ontwikkelt koolzaad zich snel. Om parapluwerking te voorkomen moet er tijdig worden gespoten.


24.09.2018

Certis Actueel: geef Tarwehalmdoder geen kans

Tarwehalmdoder tast de graanwortels aan en daarmee belemmert het een gezonde gewasontwikkeling en vermindert het de opbrengst. Juist warme omstandigheden zijn gunstig voor uitbreiding van de schimmel. Een zaaizaadbehandeling houdt de wortels gezond.


17.09.2018

Voorkom slakken in groenbemesters

Veel groenbemesters zijn dit jaar later gezaaid. Hierdoor zullen groenbemesters ook later bewerkt gaan worden. Dit geeft slakken de kans om zich te voeden en flink uit te breiden. Slakken veroorzaken schade in veel gewassen. Het is daarom erg belangrijk om de opbouw van slakkenpopulaties tegen te gaan. Voorkom slakkenschade door Iroxx of Derrex te strooien.


17.09.2018

Slakken effectief bestrijden in koolzaad

Koolzaad komt momenteel boven. Het is een zeer aantrekkelijk gewas voor slakken. Door de wisselende weersomstandigheden neemt de slakkendruk toe. Strooi op tijd om schade te voorkomen.


12.09.2018

Winner wint het van trips

De tripsdruk is, mede door invlieg, de afgelopen periode toegenomen. In het najaar is het doel van veel bedrijven om vrij van trips te komen. Zet daarom een sterke bestrijder in.