Certis actueel

10.09.2018

Herfst begonnen: Botrytisweer op komst

Bij het begin van de metereologische herfst starten ook de gunstige omstandigheden voor Botrytis.


06.09.2018

Neem bij tarwe op tarwe geen risico

Bij intensieve graanteelt kan de schimmel Tarwehalmdoder voor flinke opbrengstderving zorgen. Een zaaizaadbehandeling beschermt de wortels tegen aantasting.


04.09.2018

Certis Actueel: kiemremming bij inschuren

Het rooien van de vroege percelen consumptieaardappelen is begonnen. Het voorkómen van schilbrand en de juiste aanpak van mogelijke doorwasscheuten in de bewaring zijn belangrijk voor een goede kwaliteit. Gebruik de Gro-Stop App voor informatie over schilbrandgevoeligheid per ras.


27.08.2018

Certis Actueel: Crown MH – rust in de bewaring

De afgelopen tijd hebben aardappelgewassen zich (gedeeltelijk) kunnen herstellen dankzij regen. Grote verschillen in gewasstand zijn nog steeds aanwezig. Crown MH zorgt voor kiemrust in de bewaring. Ook (beginnende) doorwas kan worden beperkt. Voor de late rassen is toepassing nu nog mogelijk bij een nog vitaal gewas.


27.08.2018

Certis Actueel: één actieve stof tegen Botrytis én meeldauw

De dagen worden korter en vochtiger, dit werkt Botrytis in de hand. Frupica pakt tegelijkertijd Botrytis en meeldauw aan. Een bladpunt met Botrytis ligt zomaar op de loer. Wilt u uw teelt optimaal eindigen? Houd dan nu uw gewas gezond en spuit preventief.