Skip to the navigation Skip to the content

Growing Together

Certis, specialisten in gewasbescherming

Kies uw sector

Akkerbouw

Bloembollen

Boomkwekerij

Glastuinbouw

Groot /kleinfruit

Vollegrondsgroente

Zaadbehandeling

Nieuws

Winner® heeft, naast de huidige toelating tegen trips in bedekte bloemisterijgewassen, nu ook een toelating als naoogst toepassing ter bestrijding van trips in de bedekte teelten van: kleinfruit, vruchtgroenten...

Lees meer >

Tagetes, ook bekend als het ‘afrikaantje’, doet in de landbouw dienst als groenbemester en voor de bestrijding van Pratylenchus penetrans. Dit wortellesieaaltje komt veel voor op zandgronden en schaadt o.a....

Lees meer >

Om volgens PlanetProof te telen is een juiste keuze voor middelen van wezenlijk belang. Een sterk Phytophthora middel met een lage hoeveelheid actieve stof per hectare en zeer weinig milieubelasting punten...

Lees meer >

The Management Board of Certis Europe decide to donate to the International Federation of the Red Cross (IFRC) in support of its actions in fighting the Covid-19 pandemic worldwide.

Lees meer >

Door de stijgende temperatuur is de activiteit van luizen enorm toegenomen, ook in aardappels. Neem tijdig maatregelen om opbrengstderving te voorkomen.

Lees meer >

De eerste aardappelen staan inmiddels boven. Het is van groot belang om pootgoed vanaf opkomst te beschermen tegen Phytophthora en virus. Versilus onderscheidt zich door de mogelijkheid om vanaf opkomst in een...

Lees meer >

Afgelopen winter is er vrijwel geen vorstperiode geweest. Nu zien we volop aardappelopslag verschijnen. Dit levert problemen op in diverse teelten. Met de inzet van Crown MH in aardappelen voorkomt u...

Lees meer >

Binnenkort zullen de eerste aardappelen boven komen. In diverse teelten zijn al vroeg luizen aangetroffen. Ook in aardappels zal de luisdruk dus vroeg aanwezig zijn. Grijp op tijd in om virusoverdracht te...

Lees meer >