Skip to the navigation Skip to the content

Growing Together

Certis, specialisten in gewasbescherming

Kies uw sector

Akkerbouw

Bloembollen

Boomkwekerij

Glastuinbouw

Groot /kleinfruit

Vollegrondsgroente

Zaadbehandeling

Nieuws

Koop Landbouw uit Usquert in noordoost Groningen omvat 400 ha akkerbouwgewassen. Hemmo Battjes is verantwoordelijk voor de teelten in Tjuchem, waar graanteelten­ domineren. “Zaaizaad voor riskante percelen met...

Lees meer >

In het magazine ‘How it’s done’, dat wordt uitgezonden door RTL-Z, neemt technisch adviseur Lianne van Wijk van Certis de kijkers mee in een tomatenkas. Daar laat zij zien hoe telers met groene middelen en...

Lees meer >

Dit jaar zijn de meeldauw problemen in paprika bijzonder hardnekkig. Het biologische middel Karma is een uitstekende meeldauwbestrijder met sterke curatieve werking. Het is resistentieongevoelig en heeft geen...

Lees meer >

Op 9 oktober aanstaande vindt in Nagele de Peen Manifestatie plaats. Certis zal deze dag op het proefveld het middel NEMguard aan de bezoekers presenteren.

Lees meer >

Momenteel neemt de druk van diverse soorten trips toe. Winner is effectief tegen Californische trips en alle andere soorten zoals Echinotrips en Thrips setosus.

Lees meer >

Certis heeft besloten om vrijwillig de opgebruiktermijn van alle Gro-Stop producten terug te brengen naar 31 juli 2020. De aanvraag hiervoor ligt inmiddels bij het Ctgb en het besluit wordt verwacht over enkele...

Lees meer >

Gedurende het aardappelbewaarseizoen organiseerde Certis Europe diverse bijeenkomsten voor bewaarspecialisten en -adviseurs uit de Nederlandse akkerbouwsector om deze kennis te laten maken met de natuurlijke...

Lees meer >

In diverse sierteeltgewassen is wittevlieg een lastig te bestrijden plaag. Kies voor een combinatie van middelen voor het beste resultaat.

Lees meer >