Skip to the navigation Skip to the content

Growing Together

Certis, specialisten in gewasbescherming

Kies uw sector

Akkerbouw

Bloembollen

Boomkwekerij

Glastuinbouw

Groot /kleinfruit

Vollegrondsgroente

Zaadbehandeling

Nieuws

Momenteel neemt de druk van diverse soorten trips toe. Winner is effectief tegen Californische trips en alle andere soorten zoals Echinotrips en Thrips setosus.

Lees meer >

Certis heeft besloten om vrijwillig de opgebruiktermijn van alle Gro-Stop producten terug te brengen naar 31 juli 2020. De aanvraag hiervoor ligt inmiddels bij het Ctgb en het besluit wordt verwacht over enkele...

Lees meer >

Gedurende het aardappelbewaarseizoen organiseerde Certis Europe diverse bijeenkomsten voor bewaarspecialisten en -adviseurs uit de Nederlandse akkerbouwsector om deze kennis te laten maken met de natuurlijke...

Lees meer >

In diverse sierteeltgewassen is wittevlieg een lastig te bestrijden plaag. Kies voor een combinatie van middelen voor het beste resultaat.

Lees meer >

Wittevlieg is een lastige plaag in bedekte teelt van aardbeien. De komende periode zal deze op meer plaatsen de kop op steken.

Lees meer >

Uit een recente demonstratieproef in komkommer blijkt Takumi een zeer effectieve bestrijder van echte meeldauw. Daarnaast zijn Karma en Frupica sterke aanvullingen op het middelenpakket.

Lees meer >

Winters zonder langdurige vorstperiode geven volop aardappelopslag. Dit levert problemen op in diverse teelten. Voer nu de juiste preventiemaatregelen uit zodat u hier volgend jaar nauwelijks meer last van...

Lees meer >

Elk jaar besteden handelshuizen veel aandacht aan probleempartijen met Fusarium. Toepassing van Diabolo bij inschuren blijft essentieel bij het voorkomen van bewaarziekten.

Lees meer >