Skip to the navigation Skip to the content

Growing Together

Certis, specialisten in gewasbescherming

Kies uw sector

Akkerbouw

Bloembollen

Boomkwekerij

Glastuinbouw

Groot /kleinfruit

Vollegrondsgroente

Zaadbehandeling

Nieuws

De eerste aardappelen staan nu boven en zijn goed aan de groei. Het loof maakt momenteel een zeer snelle ontwikkeling door. Dit is een belangrijke fase, waarin het blad continu beschermd moet zijn.

Lees meer >

Steeds vaker worden lelies geteeld op percelen waar aaltjes voorkomen. Daarmee groeit de behoefte om ook na het planten aaltjes aan te pakken. Er zijn goede ervaringen opgedaan met het strooien en het direct...

Lees meer >

Ondanks het relatief koud weer is er volop luis te vinden in diverse signaalgewassen. Bij een stijgende temperatuur neemt de activiteit van luizen in aardappels enorm toe.

Lees meer >

Viruspreventie is erg actueel omdat vaak de omvang van het probleem pas aan het licht komt bij de nacontrole. Ondanks koele weersomstandigheden is er volop luis te vinden in diverse signaalgewassen. Bij een...

Lees meer >

De eerste aardappelen staan boven. Door het wisselvallige weer is het van groot belang om op tijd te beginnen met Phytophthorabestrijding. Het nieuwe middel Versilus onderscheidt zich door de mogelijkheid om...

Lees meer >

Vanaf ca. half mei start Certis met het uitleveren van de licht gewijzigde formulering ERII.

Lees meer >

Afgelopen winter hebben we geen langdurige vorstperiode gehad. Nu zien we volop aardappelopslag verschijnen. Dit levert problemen op in diverse teelten. Met de juiste preventiemaatregelen heeft u hier volgend...

Lees meer >

Ondanks dat er bodemherbiciden zijn gespoten, zien we op veel plekken (straat)grassen ontwikkelen. Zodra de temperatuur oploopt is het een uitstekend moment om de grassen aan te pakken.

Lees meer >