Skip to the navigation Skip to the content

Growing Together

Certis, specialisten in gewasbescherming

Kies uw sector

Akkerbouw

Bloembollen

Boomkwekerij

Glastuinbouw

Groot /kleinfruit

Vollegrondsgroente

Zaadbehandeling

Nieuws

Viruspreventie is erg actueel omdat vaak de omvang van het probleem pas aan het licht komt bij de nacontrole. Ondanks koele weersomstandigheden is er volop luis te vinden in diverse signaalgewassen. Bij een...

Lees meer >

De eerste aardappelen staan boven. Door het wisselvallige weer is het van groot belang om op tijd te beginnen met Phytophthorabestrijding. Het nieuwe middel Versilus onderscheidt zich door de mogelijkheid om...

Lees meer >

Vanaf ca. half mei start Certis met het uitleveren van de licht gewijzigde formulering ERII.

Lees meer >

Afgelopen winter hebben we geen langdurige vorstperiode gehad. Nu zien we volop aardappelopslag verschijnen. Dit levert problemen op in diverse teelten. Met de juiste preventiemaatregelen heeft u hier volgend...

Lees meer >

Ondanks dat er bodemherbiciden zijn gespoten, zien we op veel plekken (straat)grassen ontwikkelen. Zodra de temperatuur oploopt is het een uitstekend moment om de grassen aan te pakken.

Lees meer >

De bieten zijn dit jaar op verschillende momenten gezaaid. Sommige zijn al in februari gezaaid terwijl andere nog maar net in de grond zitten. Bieten die zich snel ontwikkelen geven steeds meer parapluwerking....

Lees meer >

Zaaigewassen, zoals suikerbieten en cichorei, worden graag aangevreten door slakken. Onder de huidige wisselvallige weersomstandigheden, zijn slakken actief. Vooral in het vroege stadium kunnen slakken in dit...

Lees meer >

Door de huidige omstandigheden ontwikkelen onkruiden zich snel. Hierdoor is de kans groot dat er voor opkomst van de aardappelen al veel onkruid boven staat. Met Quickdown is dit goed te bestrijden.

Lees meer >