Skip to the navigation Skip to the content

Growing Together

Certis, specialisten in gewasbescherming

Kies uw sector

Akkerbouw

Bloembollen

Boomkwekerij

Glastuinbouw

Groot /kleinfruit

Vollegrondsgroente

Zaadbehandeling

Nieuws

De druk van meeldauw in de sierteelt is door de lange droge periode in het voorjaar van 2020 hoog. Fungaflash is een effectief middel voor de bestrijding van meeldauw in sierteeltgewassen. Het heeft een...

Lees meer >

Een tijdige aanpak van meeldauw in de onbedekte teelt van courgette zorgt voor een gezonder en hoogproductief gewas. Een bespuiting met Karma en Takumi vormt een uitstekende combinatie in de bestrijding van...

Lees meer >

ERII, werkzaam tegen wittevlieg, spint en crawlers van wolluis staat nu op de Skal lijst en mag in de biologische teelt worden toegepast. Het middel past goed in een geïntegreerde aanpak door de snelle werking...

Lees meer >

Bijna alle pootgoed staat boven. De eerste olie bespuitingen zijn uitgevoerd. Hoog tijd om te gaan selecteren zodat de infectiebronnen worden verwijderd.

Lees meer >

Winner® heeft, naast de huidige toelating tegen trips in bedekte bloemisterijgewassen, nu ook een toelating als naoogst toepassing ter bestrijding van trips in de bedekte teelten van: kleinfruit, vruchtgroenten...

Lees meer >

Tagetes, ook bekend als het ‘afrikaantje’, doet in de landbouw dienst als groenbemester en voor de bestrijding van Pratylenchus penetrans. Dit wortellesieaaltje komt veel voor op zandgronden en schaadt o.a....

Lees meer >

Om volgens PlanetProof te telen is een juiste keuze voor middelen van wezenlijk belang. Een sterk Phytophthora middel met een lage hoeveelheid actieve stof per hectare en zeer weinig milieubelasting punten...

Lees meer >

The Management Board of Certis Europe decide to donate to the International Federation of the Red Cross (IFRC) in support of its actions in fighting the Covid-19 pandemic worldwide.

Lees meer >