Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Alertheid vereist voor winterbespuiting bloembollen

Door de zachte omstandigheden zet de opkomst van veel gewassen nu door. Om beschadiging van het gewas te voorkomen is een goede timing van onkruidbestrijding essentieel.

Het juiste spuitmoment
Veel gewassen bereiken hun koudebehoefte. Door het aanhoudende zachte weer komen deze gewassen zeer spoedig boven. Het zijn ook ideale omstandigheden voor de ontwikkeling van onkruiden. Goede spuitmomenten zijn soms schaars. Houd daarom de opkomst goed in de gaten en benut goede weersomstandigheden.                                                                                       

Optimale onkruidbestrijding
Spuit vóór opkomst glyfosaat. Voeg Certis choor IPC toe voor een brede en langdurige werking op kiemende onkruiden. Certis chloor IPC is bloembollenbreed toegelaten en er mag 3 maal 2 liter gespoten worden. Combineren met andere bodemherbiciden verbetert de effectiviteit van de tankmix. Op probleemonkruiden zoals kleine brandnetel heeft chloor IPC een goed effect.

Lees meer Informatie over Certis chloor IPC op onze website.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.