Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Bescherm het hart van de aardbeienplant

De laatste jaren neemt overlast door de rups van Duponchelia fovealis in aardbeien toe. De rups zit diep in het hart van de plant. Het vreet de vitale delen aan bij de stengelvoet en wortelhals. Door een gerichte bespuiting in het hart van de plant met Turex WG of Turex spuitpoeder kan de aantasting gestopt worden.

Een nieuwe formulering
Turex WG is een biologisch product op basis van de actieve stof Bacillus thuringiënsis subspecies aizawai voor de bestrijding van een breed spectrum aan rupsen in een groot aantal teelten. Turex WG is geformuleerd als een in wateroplosbaar granulaat.


Voordelen van de nieuwe formulering

  • Staat op de inputlijst van SKAL voor toepassing in biologische teelten
  • Bonuspunt binnen PlanetProof
  • Veilig voor biologische bestrijders, bijen en hommels
  • Geen MRL en veiligheidstermijn
  • Gebruiksvriendelijk wateroplosbaar granulaat

Advies

  • Bespuiting herhalen na 7 dagen. Maximaal 3 toepassingen per 12 maanden.
  • Richt de bespuiting op het hart van de plant
  • Dosering 1 kg/ha (Turex WG / Turex spuitpoeder). Gebruik voldoende water. (Minimaal 1000 l water)
  • Start bij signaleren van de mot of eerste vraatschade

Lees meer informatie in de protectie

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.