Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Bescherm pootgoed direct vanaf opkomst tegen Phytophthora

De eerste aardappelen staan boven. Door het wisselvallige weer is het van groot belang om op tijd te beginnen met Phytophthorabestrijding. Het nieuwe middel Versilus onderscheidt zich door de mogelijkheid om vanaf opkomst in een 5-daags schema te spuiten in combinatie met Olie-H/Kompaan.

Bewezen werking
De werkzame stof in Versilus is benthiavalicarb, bekend van sterke Phytophthoramiddelen als Valbon Start en Valbon. Omdat Versilus geen mancozeb bevat, past dit middel ook in duurzamer opgezette teelten

Extra zekerheid
In de beginfase ontwikkelt het loof zich zeer snel. De lokaal systemische werking van Versilus geeft jonge bladeren en stengels een goede bescherming tegen Phytophthora. Versilus mag volgens het etiket toegepast worden vanaf opkomst in een 5-daags schema, wat extra zekerheid biedt. Het middel past perfect in de pootgoedteelt in combinatie met Olie-H en Kompaan.

Advies

  • Vanaf opkomst van het gewas
  • De dosering: 0,4 kg/ha in combinatie met Olie-H/Kompaan
  • Spuitinterval: minimaal 5 dagen
  • Maximaal 8 toepassingen per teelt
  • Voeg, zodra knolbescherming nodig is, een specifiek knolbeschermingsmiddel toe

Lees voor meer informatie de protectie van Versilus