Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Biox-M stap in de goede richting

Akkerbouwer Martin de Ruiter uit Strijen laat burgers graag zien hoe landbouwgewassen groeien. Ze mogen producten op zijn bedrijf met eigen handen oogsten. De inzet van steeds meer natuurlijke middelen juicht hij toe, mits het betaalbaar blijft. De komst van de kiemremmer Biox-M ziet hij als een goede stap in een voortdurend veranderende landbouw.

“Rijst de kostprijs de pan uit, dan kan de boer geen gewassen meer verbouwen. Dat geef ik de burgers mee”, vertelt Martin de Ruiter.
“Het mooie van Biox-M is dat je het ook kunt toepassen in schuren die maar gedeeltelijk zijn gevuld”, vertelt Joris van den Heuvel.

Beleef het en eet het. Een flink spandoek op de muur van een van de schuren op het erf van De Ruiter wijst passanten op de mogelijkheid om in het oogstseizoen zelf landbouwproducten te oogsten uit een 3 hectare groot perceel dat de akkerbouwer hiervoor heeft gereserveerd. Na de noeste arbeid mogen ze nog nagenieten van een frietje van zelf geoogste aardappelen. Burgers laten zien hoe gewassen groeien, ziet De Ruiter als een belangrijke taak voor de sector. “Het kweekt waardering en begrip voor waar we mee bezig zijn. Ook voor veranderingen die op ons afkomen, zoals het aanstaande verbod van de kiemremmer chloorprofam.” De transitie van chemische naar natuurlijke middelen ziet hij niet als een probleem. Maar het moet wel betaalbaar blijven, meent hij stellig. “Rijst de kostprijs de pan uit, dan kan de boer geen gewassen meer verbouwen. Dat geef ik de burgers mee.”

Die kiempjes krijgen we wel klein
Met dit intro op de bedrijfsvoering heeft De Ruiter meteen een link gelegd met de eerste ervaringen die hij met de natuurlijke kiemremmer Biox-M in 240 ton fritesaardappelen van het ras Fontane heeft opgedaan. Akkerbouwspecialist Joris van den Heuvel, werkzaam bij Van Iperen uit Westmaas, begeleidt hem daarbij. Hij legt uit dat de bewaarpartij inmiddels twee keer is behandeld. De eerste dosering, eind december, bedroeg 60 milliliter per ton en drie weken daarna volgde een tweede toepassing met 30 milliliter per ton. Vandaag, het is dan half februari, zal een derde behandeling volgen met 30 milliliter per ton. Vooraf inspecteren Van den Heuvel en De Ruiter nog even de knollen in de bewaring. Op zo’n 30 centimeter diepte vanaf boven zijn wat aardappelen met een klein kiempje zichtbaar. “Die kiempjes krijgen we wel klein”, lacht de bewaaradviseur veelbetekenend.

Ook inzetbaar in gedeeltelijk gevulde schuur
Loongasser Daan Biesheuvel, die de behandeling uit gaat voeren, is inmiddels ook gearriveerd. Hij heeft de Electrofog meegebracht als heetvernevelingsapparaat. Voordat hij daarmee aan de slag gaat, zorgt hij er samen met De Ruiter voor dat alles in gereedheid wordt gebracht. In de sponning van de kleine deuropening komt een houten schot met een op maat gemaakt rond gat, waar de verdeelbuis van de Electrofog precies doorheen past. Na het op temperatuur laten komen van de machine , zet hij de pomp aan die nu direct vanuit de 20-literbus het vloeibare Biox-M opzuigt. Na een paar seconden verschijnt, kijkend door een kleine spleet, de eerste mist. De ventilator zorgt ervoor dat het middel zich verspreidt door de hele bewaarcel.

Flexibel en gebruiksvriendelijk
“Het mooie van Biox-M is dat je het ook kunt toepassen in schuren die maar gedeeltelijk zijn gevuld”, heeft Van den Heuvel ervaren. Na ongeveer een half uur is het karwei gepiept en kan Biesheuvel de apparatuur weer opbergen. Ook hij is tevreden over de werking van de Electrofog. “Het was in het begin even puzzelen om de juiste instelling te vinden”, maar inmiddels heeft hij de slag te pakken, stelt hij tevreden vast.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie