Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

De luizendruk neemt toe, voorkom virusoverdracht

Viruspreventie is erg actueel omdat vaak de omvang van het probleem pas aan het licht komt bij de nacontrole. Ondanks koele weersomstandigheden is er volop luis te vinden in diverse signaalgewassen. Bij een stijgende temperatuur neemt de activiteit van luizen in aardappels enorm toe.

Begin tijdig
Start bij 60% opkomst opkomst met een virusolie (Olie-H/Kompaan). Omdat selectie nog niet mogelijk is maar luizen wel actief zijn is het belangrijk om op tijd te beginnen. Zorg dat alle nieuw gevormd blad goed wordt bedekt. Gebruik bij een snelle gewasgroei korte intervallen.

Zorg voor goede selectie
Start met selecteren van planten zodra het mogelijk is om alle bronnen te verwijderen. De combinatie van tijdig beginnen met virusolie en selectie is de basis voor de beste viruspreventie.

Bekijk het volledige plan voor virusmanagement

Advies

  • Start vroeg met de 1e bespuiting (60-90% opkomst)
  • Houd bij de 2e bespuiting en snelle gewasgroei een interval van 3-4 dagen aan
  • Vanaf de 3e bespuiting wekelijks herhalen
  • Dosering 6,25 l/ha (in combinatie met pyrethroïde)
  • Mengvolgorde: Phytophthora middelen, insecticiden en als laatste Olie-H