Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Dit middel bestrijdt alle soorten trips

Momenteel neemt de druk van diverse soorten trips toe. Winner is effectief tegen Californische trips en alle andere soorten zoals Echinotrips en Thrips setosus.

klik voor vergroting

Brede werking  
De diversiteit aan tripsen neemt de laatste jaren toe. Naast Californische trips komen Thrips setosus, Echinotrips en Anthuriumtrips steeds vaker voor. In een proef in Naaldwijk laat Winner een zeer goede en snelle bestrijding van Echinotrips zien.

Pas Winner toe daar waar mogelijk 
Winner werkt op basis van contact. Een ruimtebehandeling met een LVM is een effectieve mogelijkheid, zeker wanneer het raken door middel van spuiten lastig is. Winner is niet veilig voor biologische bestrijders, maar omdat de nawerking kort is, is het introduceren van biologische bestrijders al na één tot enkele weken mogelijk. Nawerking is afhankelijk van het aantal toepassingen en gewasgroei.

Advies

  • Dosering 0,03% (max 300 gram per ha)
  • Voeg bij een bespuiting altijd loksuiker toe
  • Voeg bij een ruimtebehandeling een draagstof toe
  • Houd een interval van 7 dagen aan
  • Toepassen met (semi)automatische spuitapparatuur

Lees meer informatie en toepassingsvoorwaarden van Winner

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.