Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Druk straatgras in uien op tijd de kop in

Ondanks dat er bodemherbiciden zijn gespoten, zien we op veel plekken (straat)grassen ontwikkelen. Zodra de temperatuur oploopt is het een uitstekend moment om de grassen aan te pakken.

Veilig in alle stadia
Centurion Plus is in alle stadia van de uien veilig toe te passen, maar spuit alleen in een gezond, vitaal en stressvrij gewas.

Straatgras
De uien ontwikkelen zich in deze periode snel, evenals het straatgras. De grootste straatgrassen beginnen al uit te stoelen. Tot uiterlijk einde uitstoeling is bestrijding van straatgras mogelijk, gebruik hiervoor 2 l/ha Centurion Plus.

Mengbaarheid
Centurion Plus is prima te mengen met bodemherbiciden.

Advies:

  • 1 l/ha op klein (straat)gras
  • 2 l/ha voor ontwikkelde (straat)gras tot einde uitstoeling
  • Voer de bespuiting uit op een gezond en vitaal gewas

Bekijk hier de video over de toepassing van Centurion Plus in uien