Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Effectieve inzet van BotaniGard in de zomer

De druk van diverse insecten neemt toe. De zomer is bij uitstek een geschikte periode om ze met BotaniGard te bestrijden.

Wittevlieg larven na bespuiting met BotaniGard

Werking
BotaniGard bevat sporen van de schimmel Beauveria bassiana. Deze schimmel infecteert en bestrijdt diverse insecten zoals trips, wittevlieg en nimfen van wantsen. Natuurlijke vijanden zijn niet gevoelig voor BotaniGard.

Optimale temperatuur
De schimmelsporen kiemen optimaal bij temperaturen van 25-28 ⁰C. Een hogere luchtvochtigheid in de nacht is gunstig voor de kieming van de schimmel.

Geschikte toepassing
Naast spuiten is een ruimtebehandeling een effectieve toepassing. Foggen is met de meeste apparaten ook een optie, omdat de sporen een temperatuur van 46⁰C overleven. Het raken van de te bestrijden insecten is essentieel. Bepaal aan de hand van de plaag en het gewas welke toepassing het meest geschikt is.

Advies

  • Dosering spuiten: 0,0625%
  • Dosering ruimtebehandeling: 62,5 gram/1000m2
  • Vier bespuitingen in één blok, met een interval van 5 tot 7 dagen
  • Voer de behandeling bij voorkeur aan het einde van de dag uit
  • Het raken van de plaag is essentieel
  • Gebruik bij een ruimtebehandeling zoveel mogelijk water

Lees meer informatie over BotaniGard.