Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Fungaflash nu breed beschikbaar in bloemisterijgewassen

Het etiket van Fungaflash® is uitgebreid met de bedekte teelten van potplanten, snijbloemen, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt, bloemenzaadteelt en opkweek- en basiszaadproductie.

Zowel preventief als curatief toepasbaar
Fungaflash is al vele jaren een begrip in teelten als komkommer en tomaat met een sterke werking op echte meeldauw. Met deze nieuwe etiketuitbreiding via NLKUG komt dit middel nu ook beschikbaar voor meeldauw gevoelige bedekte sierteelten. Voor de toepassingen in potplanten en snijbloemen geldt dat er zowel een preventieve als curatieve dosering op het etiket is opgenomen, waardoor het middel flexibel inzetbaar is gedurende het seizoen.

Advies

  • Preventieve dosering 0,05%, 12 toepassingen per 12 maanden
  • Curatieve dosering 0,2%, 3 toepassingen per 12 maanden
  • Interval 7 dagen
  • Voer bij geen ervaring een proefbespuiting uit

De nieuwe toelatingen van Fungaflash zijn beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009 (NLKUG). Voor deze toepassingen is geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Het gebruik van dit middel in deze teelten is daardoor voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Klik hier voor het volledige etiket van Fungaflash.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.