Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Geef meeldauw in aardbei geen kans

Na een hete, droge periode is het nu wisselvalliger zomerweer met af en toe een bui. Ook de nachten worden weer vochtiger. Dit zijn gunstige omstandigheden voor meeldauw. Grijp op tijd in om schade aan het gewas te voorkomen.

Meeldauwbestrijding
In diverse teelten is meeldauw aanwezig. In augustus komen meer dauwnachten voor en met zomerse temperaturen zijn dit ideale omstandigheden voor uitbreiding van meeldauw. Karma zorgt ervoor dat schimmelsporen en -draden die in contact komen met de werkzame stof verschrompelen door osmotische druk, ph-verandering en inwerking van bicarbonaationen.

Solo of in tankmix
Karma is een biologisch middel zonder MRL en wachttijd. Bij lage meeldauwdruk is een solo inzet van 3 kg Karma voldoende. Bij hogere druk geeft de toevoeging van 2 kg Karma aan andere fungiciden een duidelijk betere meeldauwbestrijding.

Advies

  • Dosering bij solo toepassing: 3 kg/ha;
  • Dosering bij toevoeging aan andere fungiciden: 2kg/ha;
  • Spuit met minimaal 500 water l/ha;
  • Geen uitvloeier/hechter toevoegen;
  • Niet aanzuren;
  • Spuitinterval van 1 week aanhouden;
  • Maximaal 8 toepassingen per jaar.

Lees meer informatie over Karma.