Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Goed voorbereid op Phytophthora met Valbon Start en Valbon

Gillis Klompe uit Dreischor op Schouwen-Duiveland is goed voorbereid op de aardappelziekte, die dit jaar ongetwijfeld de kop weer zal opsteken. Met twee robuuste middelen op voorraad, Valbon Start en Valbon, weet de teler zich goed bewapend tegen de alom gevreesde belager.

“We spuiten Valbon en Valbon Start omdat beide middelen zowel een preventieve als een curatieve werking hebben door de lokaal systemische werking”, zo weet Gillis Klompe precies te vertellen.

Het is nog vroeg in het seizoen en onder de huidige omstandigheden vormt Phytophthora geen grote dreiging. Toch is akkerbouwer Gillis Klompe goed voorbereid om de schimmel te weren. Zodra sporen de kans krijgen om toe te slaan, zullen ze dat ook doen, is zijn ervaring.

"Wij hebben altijd twee middelen op voorraad, zodat we direct kunnen ingrijpen wanneer het nodig is", zegt hij. "Wij gebruiken al jaren Valbon Start in de pootgoedteelt en Valbon in de andere aardappelteelten. In deze producten zit benthiavalicarb en mancozeb, en die combinatie werkt zowel preventief als curatief heel goed. Mancozeb is bovendien effectief tegen Alternaria, dus dat pak je dan direct mee. Bovendien zijn beide middelen snel regenvast, wat een welkome eigenschap is."

Pootgoed, frites en chips
Klompe runt samen met collega Frans van der Linden een landbouwbedrijf van 250 ha. Daarvan is 50 ha bestemd voor de teelt van fritesaardappelen, 40 ha voor pootgoedteelt en 15 voor chipsaardappelen.

"In de pootaardappelen passen we Valbon Start toe. Dat bevat een hogere concentratie benthiavalicarb dan gewone Valbon en heeft daardoor ook een sterkere curatieve werking tegen latent aanwezige Phytophthora", legt de teler uit Dreischor uit. "In de pootgoedteelt past het middel goed in het eerste deel van het blokschema."

Valbon Start is goed te combineren met Olie-H, dat Klompe gebruikt voor de virusbestrijding. Hij stelt ook dat minerale olie de werking van het phytophthoramiddel zelfs nog versterkt.

Langdurig profijt
Voor de phytophthorabestrijding in zijn chips- en fritesaardappelen vertrouwt de teler op Valbon. De mancozeb component is volgens de aardappelteler waardevol in lange teelten, waar Alternaria in de laatste maanden voor afrijping behoorlijk kan toeslaan. "Wanneer je direct met Valbon begint, heb je daar profijt van zodra Alternaria zich aandient", verklaart hij. "We spuiten het middel vrijwel altijd in een 7-daags schema. Eerder terugkomen hoeft in principe niet, omdat het behalve preventief ook curatief effect heeft dankzij de lokaal systemische werking."