Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Goede bestrijding met combi’s van biorationals en gangbaar

Chemische gewasbeschermingsmiddelen maken in toenemende mate plaats voor toegelaten middelen van natuurlijke oorsprong (biorationals). CAV Agrotheek uit Wieringerwerf heeft in de vollegrondsgroente- en bollenteelt goede ervaringen met combinaties van middelen uit beide groepen. Nico van Langen spreekt in dit verband van hybride gewasbescherming. Het succes is te danken aan een gerichte, voortdurende zoektocht.

“Iroxx is bij uitstek een voorbeeld van een biorational die de chemie verslagen heeft. Ten opzichte van veel andere natuurlijke middelen is deze te omschrijven als een monstersucces”, aldus Nico van Langen.

Drie jaar geleden introduceerde Certis de term biorationals. Deze verzamelnaam omvat alle laag-risicoproducten van natuurlijke oorsprong in het huidige en toekomstige middelenpakket. Het gaat om een brede, veelzijdige groep producten op basis van mineralen, micro-organismen en (nagemaakte) natuurlijke stoffen of plantextracten, met een laag risico voor mensen, niet-doelwitorganismen (waaronder bijen, hommels en natuurlijke vijanden) en het milieu.

Net zoals bij chemische middelen het geval is, staat effectieve bescherming of bestrijding voorop. Certis investeert veel in onderzoek naar werkzame strategieën. Daar zijn vaak biorationals en gangbare producten voor nodig, die gecombineerd of afwisselend worden ingezet. Dankzij dat onderzoek en de daarop gebaseerde adviezen kunnen telers hun gewassen beter beschermen en de kans op resistente ziekten en plagen aanzienlijk beperken.

Minder afhankelijk van chemie
Toeleverancier CAV Agrotheek uit Wieringerwerf past dergelijke strategieën toe in de in vollegrondsgroente- en bloembollenteelt. Nico van Langen: "Wij gebruiken een eigen term voor het samenvoegen van biorationals en gangbare chemie en dat is hybride gewasbescherming. In bloembollen zijn we daar al drie jaar mee bezig."

Nieuwe strategieën zijn harde noodzaak. Als voorbeeld noemt de adviseur schimmelbestrijding, die nu nog zwaar leunt op mancozeb. Deze werkzame stof gaat mogelijk verdwijnen en past ook niet goed binnen PlanetProof. "We moeten op zoek moeten naar alternatieven. Daarbij mikken we op combinaties die de afhankelijkheid van chemie verminderen en minder actieve stof per behandeling vragen. Biorationals alleen zijn niet altijd toereikend en dan kunnen chemische middelen het plaatje compleet maken."

Grote en kleine successen
Uiteraard zijn er uitzonderingen, zoals Iroxx slakkenkorrels. Deze bevatten het natuurlijke mineraal ijzer-III-fosfaat als werkzame stof. "Dit is bij uitstek een biorational die de chemie heeft verslagen", stelt Van Langen. "Ook in andere, vaak kleine teelten, zie je dergelijke succesverhalen. Zoals de bestrijding van slawortelboorder met uitsluitend BotaniGard. In de meeste gevallen echter red je het niet met één biorational en moet je op zoek naar werkzame combinaties. Mengen en afwisselen kan zowel de werking versterken als de hoeveelheid actieve stof reduceren. Dat is de meerwaarde van hybride gewasbescherming."

Van binnen naar buiten
In de glastuinbouw zijn biorationals al jaren succesvol en de mogelijkheden in vollegrondsteelten nemen toe. In het afgelopen jaar realiseerde Certis diverse nieuwe toelatingen. In de strijd tegen trips in koolgewassen en prei is BotaniGard WP nu beschikbaar. Dit geldt ook voor Karma tegen echte meeldauw en Alternaria in diverse wortel- en knolgewassen en tegen valse meeldauw in koolgewassen. NEMguard DE is het natuurlijke middel tegen aaltjes en wortelvlieg in wortelen.

"De mogelijkheden om biorationals met succes in te zetten nemen snel toe", zegt technisch adviseur Maarten van der Marel van Certis . "Die trend zet de komende jaren door en daar zullen vollegrondstelers ongetwijfeld voordeel uit trekken."

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.