Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Inkorten opgebruiktermijn Gro-Stop producten

Certis heeft besloten om vrijwillig de opgebruiktermijn van alle Gro-Stop producten terug te brengen naar 31 juli 2020. De aanvraag hiervoor ligt inmiddels bij het Ctgb en het besluit wordt verwacht over enkele weken.

De reden voor het inkorten van de opgebruiktermijn naar 31 juli 2020 voor alle Gro-Stop producten is dat het onduidelijk is wanneer de Europese Commissie de MRL voor chloorprofam naar beneden bijstelt. De kans bestaat dat dit tijdens het bewaarseizoen 2020/21 gebeurt. Hierdoor bestaat het risico dat bij toepassing op oogst 2020, een residu chloorprofam boven de nieuwe MRL aanwezig is, waardoor de aardappelen niet zijn af te zetten. Door het inkorten van de opgebruiktermijn van Gro-Stop producten naar 31 juli 2020 wordt voorkomen dat Gro-Stop producten worden toegepast op oogst 2020.

De uiterste verkoopdatum blijft ongewijzigd. Gro-Stop Electro heeft als enige een uiterste verkoopdatum van 31 januari 2020 en alle overige Gro-Stop producten 8 juli 2020.
 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.