Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

JAN DERKS KLOOSTERBOER, SPECIALIST AKKERBOUW NOORDOOST NEDERLAND: “Overgangs- en lichtere gronden gevoeliger”

Als specialist akkerbouw in regio Noord komt Jan Derks Kloosterboer van Agrifirm dagelijks in Oldambt en omgeving. Het gebied ken-merkt zich door intensieve graanteelt op zware grond en overgangsgronden. De overgangs-gronden zijn relatief gevoelig voor tarwe-halmdoder. Desondanks zag hij de afgelopen jaren weinig problemen.

“Rond 2012 zagen we in tarwe een behoorlijke schade door tarwehalmdoder, de laatste jaren zijn er weinig problemen”, zegt Kloosterboer. “Het zou goed kunnen dat het gebruik van Latitude daar­ aan heeft bijgedragen. Ik heb het idee dat zowel telers als adviseurs nu goed weten hoe ze de schimmel de baas moeten blijven.” Volgens de adviseur wordt Latitude in noordoost Groningen toegepast op een tarweareaal van enkele hon­ derden hectaren, met de nadruk op Oldambt en omgeving. “Juist daar zie je veel overgangs­ gebieden van klei op zand- en dalgrond, vaak binnen één perceel”, licht hij toe. “Om die reden ligt er veel nadruk op graanteelt.” Tarwe na gerst geeft eigenlijk nooit problemen, stelt Klooster­ boer vast. Gerst is wel degelijk een waardplant voor tarwehalmdoder, maar laat veel minder sympto­ men zien. Dat komt vooral omdat gerst eerder afrijpt en wordt geoogst. Symptomen zoals witte aren zijn dan nauwelijks zichtbaar, al kan er wel degelijk sprake zijn van opbrengstverlies. Enkele jaren graanteelt na elkaar stimuleert ook de op­ bouw van antagonisten die tarwehalmdoder op natuurlijke wijze onderdrukken. Het onderploegen van de stoppelresten draagt daar ook aan bij. Bij tarwe op tarwe kun je op lichtere gronden vooral in de tweede teelt zichtbare schade ver­ wachten , heeft de adviseur ervaren. “Klanten op lichtere gronden die na een andere voorvrucht tarwe op tarwe verbouwen, kiezen voor de tweede teelt daarom meestal met Latitude gecoat zaad. Ten opzichte van de mogelijke schade zijn de behandelingskosten zeer laag.”    

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie