Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Jet 5 effectief tegen ToBRFV

Onderzoek bij WUR Glastuinbouw bewijst een goede werking van Jet 5 tegen ToBRFV. Het Tomato Braun Rigose Fruit Virus (ToBRFV) is een lastig te desinfecteren virus. Diverse concentraties en inwerktijden zijn getest. Jet 5 in een concentratie van 2% en met een inwerktijd van 15 minuten werkt.

Blad links geen lesies, blad rechts wel lesies

Het onderzoek
Plantensappen met virus zijn op een glasplaat aangebracht. Na 24 uur indrogen is de glasplaat behandeld met Jet 5. Met een watje is daarna over de glasplaat gewreven waarna met ditzelfde watje toetsplanten zijn geïnoculeerd. Bij onvoldoende werking van het middel ontstaan er op de bladeren kleine lesies. Het virus is dan onvoldoende bestreden.

Resultaat
Uit de test blijkt dat Jet 5 een goede werking heeft op ToBRFV. De combinatie van 2% Jet 5 met een inwerktijd van 15 minuten is afdoende om het virus te bestrijden

Advies
Alle desinfectiemiddelen reageren met organische stof. Belangrijk bij het gebruik van Jet 5 is het schoonmaken en reinigen voorafgaand aan de desinfectie. Lees hier het stappenplan Jet 5 voor een gedegen schoonmaakproces.

Voordelen:

  • Bewezen effectief tegen algen, schimmels, bacteriën en virussen
  • Uitstekende hechting door uitvloeier
  • Geen schadelijke dampen, nawerking of residu
  • Snelle aanvangswerking

Klik hier voor het Jet 5 etiket.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.