Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Last van achterblijvende plekken in lelies?

In leliepercelen komen we in juli en augustus soms achterblijvende plekken tegen. Neem een aaltjesmonster van de grond en eventueel van de wortels om de oorzaak te achterhalen.

Schade beperken
Als er aaltjes in het spel zijn, zoals wortellesieaaltjes of vrijlevende aaltjes, is een preventieve aanpak het meest effectief. Om tijdens de teelt verdere schade te voorkomen is NEMguard ook toepasbaar over het gewas. NEMguard is het enige toegelaten gewasbeschermingsmiddel voor deze toepassing.                                                                                                              

Advies
Met Nemguard kunt u in lelies maximaal 60 kg  per hectare inzetten, verdeeld over maximaal 3 toepassingen. Direct na toepassing het granulaat inregenen met 20 mm water.  Dit bevordert de effectiviteit en voorkomt geur voor omwonenden.

Lees meer over NEMguard

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.