Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

“Latitude maakt een wezenlijk verschil”

Samen met vader Theo teelt parttime akkerbouwer Frank van der Geest uit Emmeloord 31 ha graan en koolzaad in het Groninger land. Het perceel in Midwolda is een overgangsgrond van zavel naar klei met meer dan 4% organische stof. “Ik heb het idee dat tarwehalmdoder daar gemakkelijk in overleeft”, zegt Frank. “Voor wintertarwe gebruiken we daarom altijd gecoat zaad. Dat maakt een wezenlijk verschil.”

Het bouwplan van Van der Geest bestaat uit 50% wintertarwe, 25% winterkoolzaad en 25% zomer­ gerst. Daarnaast staat er jaarlijks wat zomerkool­ zaad voor de bijen van vader Theo, die in zijn vrije tijd plezier beleeft aan de imkerij. “Vroeger teel­ den we ook nog bieten en aardappelen, maar dat was mede vanwege de afstand tussen wonen en werken niet ideaal”, licht Frank toe. “Bovendien plegen bieten een behoorlijke aanslag op de grond. Dit sobere bouwplan bevalt ons beter.”

Drie ton meer
Intensieve tarweteelt en overgangsgronden, waar in het Oldambt veelvuldig sprake van is, vormen een combinatie waarin tarwehalmdoder eenvoudig kan toeslaan. De akkerbouwer vermoedt dat het hoge organische stof gehalte de overlevingskans van de schimmel in de bodem vergroot.

“Sinds een jaar of vijf gebruiken wij altijd tarwezaad met een Latitude coating”, verklaart hij. “In het eerste jaar deden we een proef op 3 ha en daar oogstten we direct 3 ton per ha meer. Dat mag je toch wel een wezenlijk verschil noemen.”

Hoger saldo
Sindsdien nemen de Van der Geests geen risico meer en is coaten de norm. Met een gemiddelde opbrengst van zo’n 9 ton per ha zijn de akker­ bouwers op deze grond dik tevreden. “Zonder gecoat zaad zou het saldo een stuk lager liggen, daar ben ik van overtuigd”, vult Frank aan.

“Zolang er geen resistente of tolerante rassen beschikbaar komen die een vergelijkbare op­ brengst en kwaliteit geven als onze huidige rassen, zie ik geen reden om van onze huidige werkwijze af te wijken.”

Latitude is met ingang van 2019 vervangen door Latitude XL

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie