Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Let op, de aardappeltopluis komt eraan

Door de stijgende temperatuur neemt activiteit van luizen enorm toe, ook in aardappels.

Toprolbestrijding in aardappelen
In de week van 10 juni migreert de aardappeltopluis van rozenstruiken naar aardappelen. Het aanprikken van de topluis kan toprol veroorzaken, waarvan de symptomen pas later in het seizoen zichtbaar worden. Behandelen moet preventief gebeuren in een jong gewasstadium, in de eerste helft van juni. Gazelle heeft een uitstekend effect op het voorkomen van toprol.

Moeilijke luizen in consumptie- en zetmeelaardappelen
De luizenpopulatie van onder andere de vuilboom- en wegedoornluis bouwt nu snel op. Dit heeft bladschade en gewasverliezen tot gevolg. Houd uw gewas goed in de gaten en neem op tijd maatregelen.

Advies

  • 0,25 kg/ha Gazelle
  • Toevoegen aan de Phytophthora bestrijding is goed mogelijk

Lees voor meer informatie de protectie van Gazelle.