Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Meeldauw biologisch bestrijden

Na een hete, droge periode is het nu wisselvalliger zomerweer met af en toe een bui. Dit zijn gunstige omstandigheden voor de ontwikkeling van meeldauw in aardbei. Grijp op tijd in met Karma om schade aan het gewas te voorkomen. Karma is biologisch en kent geen residu.

Werking
Karma zorgt ervoor dat schimmelsporen en -draden die in contact komen met de werkzame stof verschrompelen door osmotische druk, pH-verandering en inwerking van bicarbonaat-ionen. Het middel heeft zowel een preventieve als curatieve werking. Karma is toegelaten in de bedekte en onbedekte teelt van aardbei.

Solo of in tankmix
Karma is een biologisch middel zonder MRL en wachttijd. Bij lage meeldauwdruk is een solo inzet van 3 kg Karma voldoende. Bij hogere druk geeft de toevoeging van 2 kg Karma aan andere fungiciden een duidelijk betere meeldauwbestrijding.

Advies

  • Maximaal 8 toepassingen per jaar
  • Spuitinterval van 1 week aanhouden
  • Niet aanzuren
  • Geen uitvloeier/hechter toevoegen
  • Spuit met minimaal 500 water l/ha
  • Dosering bij toevoeging aan andere fungiciden: 2 kg/ha
  • Dosering bij solo toepassing: 3 kg/ha

Lees meer informatie over Karma

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.