Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Meer (kiem)rust in uw aardappelbewaring

Er zijn grote verschillen in de gewasstand tussen de aardappelpercelen. Sommige hebben te lijden gehad van droogte, andere percelen staan er optimaal voor. Door de veldtoepassing van Crown MH bent u verzekerd van een goede basis voor kiemrust tijdens de bewaring.

Minder gewichtsverlies
Crown MH waarborgt niet alleen de kwaliteit van de geoogste aardappelen, maar zorgt ook voor minder gewichtsverlies. De ademhaling van de knollen wordt rustiger, waardoor er minder gewichtsverlies optreedt. Dit kan tot 1-2% bedragen bij lange bewaring. Dat levert extra afgeleverde kilo’s op.

Aandachtspunten
Kies voor een spuitmoment 3 tot 5 weken voor loofdoding. De opname van Crown MH verloopt via de bladeren. Spuit daarom alleen op vitaal gewas dat nog minimaal 3 weken voldoende groen blijft.

Extra voordeel
Naast meer kiemrust in de bewaring, heeft u ook minder last van aardappelopslag in het volggewas. Met Crown MH wordt de opslag sterk verminderd tot zelfs 95%.

Advies

  • Spuitmoment 3-5 weken voor verwachte loofdoding/afsterven.
  • Minimaal 3 weken vitaal gewas na de bespuiting.
  • Na bespuiting 10 uur droog.

Lees voor meer informatie de protectie van Crown MH

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.