Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Monam toelating verlengd

Onlangs heeft het Ctgb een verlenging van de toelating afgegeven voor Monam (4443 N) tot 2023. Grondontsmetting blijft 1x per 5 jaar mogelijk in pootaardappelen, de onbedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen, boomkwekerijgewassen, aardbei (vermeerderingsteelt) en vaste planten.

De belangrijkste toepassingsvoorwaarden
• Maximale oppervlakte van 5 hectare behandelen.
• Gebruik alleen toegestaan in de periode van 1 april tot en met 30 september.
• Een bufferzone van ten minste 30 meter moet toegepast worden tot de kadastrale grens van woningen en overige verblijfsplaatsen waar mensen langere tijd verblijven, zoals scholen, winkels, bedrijven en kantoren.
• Bodem direct na toepassing afdekken met gasdichtefolie van het type TIF (Totally Impermeable Film) gedurende een periode van tenminste 42 dagen.
• Niet toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden.

Aaltjesproblemen beheersen
De afgelopen jaren zijn, ondanks inzet van diverse alternatieven en vruchtwisseling, aaltjesproblemen niet altijd voldoende te beheersen. Monam biedt in deze situaties een oplossing voor de belangrijkste vermeerderingsteelten om aan de strenge fytosanitaire eisen te kunnen voldoen.

Opgebruiktermijn W14
Voor het W14-etiket is een opgebruiktermijn vastgesteld tot 31-10-2019. Gebruik van VIF-folie met een afdekperiode van 14 dagen volgens het W14-etiket blijft in deze periode mogelijk. Afleveren van W14 is mogelijk tot 31-7-2019.

Lees voor meer informatie het W15 etiket