Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

“Neem bij tarwe op tarwe geen risico”

Hij doet het niet vaak, maar wanneer Arie Barendrecht uit Numansdorp tarwe op tarwe teelt, kiest hij bewust voor zaaizaad dat is behandeld met Latitude. “Als teler én loon­spuiter weet ik hoeveel schade tarwehalmdoder kan aanrichten”, zegt hij. “Het verbaast me dat sommige collega’s het bij intensieve tarweteelt niet gebruiken. Daarmee doen ze zichzelf tekort.”

Bij een teelt van tarwe op tarwe kiest Arie Barendrecht (rechts) bewust voor Latitude, maar afgelopen najaar was dat niet nodig. Ondanks de droogte staat het gewas er gezond bij, zien Maries Koopmans (midden) en Harry Hansma (links).

Sinds september 2016 teelt Arie Barendrecht niet meer in Rhoon, maar in de voormalige Ambachts­ heerlijkheid Cromstrijen. “Mijn bedrijf moest wij­ ken voor natuur en ik heb er een mooie kavel in Numansdorp voor teruggekregen”, vertelt de Zuid-Hollander. “De grond is niet echt homogeen, maar wel van goede kwaliteit. Eén blok van 27 ha zit op 25% afslibbaar, het andere blok van 63 ha loopt af van 45% voorin tot 33% achterin.”

In zijn eerste seizoen zaaide de teler winter­ tarwe en wintergerst. Vorig jaar schakelde hij over op het gebruikelijke schema van wintertarwe (1:2), aardappelen (1:4), bieten en uien (beide 1:8). Waar tarwe op tarwe kwam, gebruikte hij zaad dat door leverancier CZAV was behandeld met Latitude.

“Dat deed ik ook al in Rhoon, maar normaal ge­ sproken wissel ik af”, vervolgt de akkerbouwer. “Waar het ene jaar rooigewassen staan, teel ik het volgende jaar tarwe en omgekeerd. Het houdt de ziekte- en aaltjesdruk laag én het ontziet de grond.”

Snel terugverdiend
Maries Koopmans van CZAV. “Wij raden klanten die tarwe op tarwe telen standaard aan om met Latitude behandeld zaad te gebruiken. Van de populairste rassen leggen altijd een voorraad aan, zodat de behandelingskosten laag blijven. Kleine specifieke partijen op maat laten behandelen kan natuurlijk ook. Over het algemeen is Latitude be­ handeld zaad bij een tweede tarweteelt snel terug­verdiend.” Crop Manager Seed Treatment Harry Hansma van Certis: “Uit veldproeven blijkt dat tarwehalmdoder al gauw een paar honderd kg opbrengstderving per ha veroorzaakt. Dat is uiteraard mede afhankelijk van de ziektedruk. Wanneer je in het veld duidelijk witte aren en zwarte, aangetaste wortels ziet, dan weet je dat je behoorlijk opbrengst misloopt. En in het veld zie je een lagere opbrengst van bijvoorbeeld 500 kg niet snel terug, terwijl deze er wel is.”

Nog niet iedereen
“In het verleden wisten we dat een tweede tarwe­ teelt een lagere opbrengst gaf en namen we dat voor lief”, vult Barendrecht aan. Met een zaadbe­handeling kunnen we ons daar nu tegen wapenen. Het verbaast me dat sommige collega’s die kans niet grijpen. Daarmee doen ze zichzelf tekort.”

Ter illustratie vertelt de ondernemer dat hij als loonspuiter jarenlang op een klein bedrijf kwam waar alleen tarwe werd geteeld. Ondanks de lage opbrengst van gemiddeld 6,5 tot 7 ton per ha, gebruikte de teler tegen alle adviezen in nooit gecoat zaad. “Uiteindelijk heeft de teler het toch toegepast, met een perfecte gewasstand als resul­taat”, vervolgt Barendrecht. “Er is toen tussen de 9 en 10 ton tarwe afgekomen! De boodschap is duidelijk: neem bij tarwe op tarwe geen risico.”

Andere pluspunten
Koopmans wijst naast opbrengstverhoging op andere pluspunten van een zaadbehandeling voor een teelt van tarwe op tarwe. “Sterke wortels reiken dieper en geven een vitaler gewas. Dat levert meer stro op, het is goed voor de bodemstructuur en het vermindert de gevoeligheid voor droogte en andere stressfactoren.”

Latitude is met ingang van 2019 vervangen door Latitude XL

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.