Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Pak grassen in bieten tijdig aan

De bieten zijn dit jaar op verschillende momenten gezaaid. Sommige zijn al in februari gezaaid terwijl andere nog maar net in de grond zitten. Bieten die zich snel ontwikkelen geven steeds meer parapluwerking. Voer daarom tijdig een grassenbestrijding uit.

Uitgestoeld straatgras

Stuifdek
Het stuifdek kan zich snel ontwikkelen. Laat het stuifdek niet te groot worden, aangezien deze de voedingstoffen weghalen voor het gewas.

Straatgras
De bieten groeien snel in deze periode, maar ook het straatgras staat niet stil. De grootste straatgrassen beginnen al uit te stoelen. Het is dan ook hoog tijd om het straatgras te bestrijden.

Inzetmoment
Centurion Plus is in alle stadia van de bieten veilig toe te passen. De bieten moeten wel gezond en vitaal zijn. Veel bieten hebben het zwaar onder de huidige weersomstandigheden, daarnaast zien we veel insectenschade. Overleg in zulke gevallen altijd met uw adviseur over de juiste inzetmoment.

Advies:

  • 1 l/ha op klein (straat)gras en stuifdek (tot begin uitstoeling)
  • 2 l/ha voor ontwikkeld (straat)gras (tot einde uitstoeling)
  • Voer de bespuiting uit op een gezond en vitaal gewas

Lees voor meer informatie de Protectie van Centurion Plus