Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Rocket blijft de komende jaren nog inzetbaar

De toelating van Rocket eindigt per 30 juni 2020. De vastgestelde termijnen bieden de telers de mogelijkheid om de vertrouwde Rocket optimaal in te zetten en daarnaast ervaring op te doen met de effectieve opvolgers.

Het Ctgb heeft vorige week de aflever- en opgebruiktermijnen vastgesteld en gepubliceerd op haar website:

- Aflevertermijn: 31 december 2020
- Opgebruiktermijn: 31 december 2021

Rocket is al jaren de standaard in echte meeldauwbestrijding in onder andere komkommer, tomaat en gerbera. 

Uitbreiding meeldauwmiddelen pakket
Certis heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe fungiciden. Het pakket meeldauwmiddelen in de vruchtgroente en sierteelt is inmiddels uitgebreid met Frupica, Karma en Takumi. Ook komend jaar verwachten we nog een aantal ontwikkelingen. 

Lees hier het etiket van Rocket  

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie