Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Sector maakt kennis met natuurlijke kiemremmer

Gedurende het aardappelbewaarseizoen organiseerde Certis Europe diverse bijeenkomsten voor bewaarspecialisten en -adviseurs uit de Nederlandse akkerbouwsector om deze kennis te laten maken met de natuurlijke kiemremmer Biox-M. Zo ook op PPO-proefboerderij Westmaas. Daar konden de genodigden met eigen ogen de trefzekere werking van het middel aanschouwen, met aanvullende tekst en uitleg door deskundigen.

“Biox-M is een natuurlijk middel die spruitvorming voorkomt maar hiernaast ook spruiten kan afbranden”, legt Harry Hansma (tweede van rechts) de bewaarspecialisten en adviseurs uit.

Certis Europe is sinds vorig jaar distributeur van de natuurlijke kiemremmer Biox-M. Het middel is in Nederland al enige jaren op beperkte schaal toegepast. In landen als Frankrijk en Groot-Brittannië is het middel al een begrip. Dit jaar zijn in Nederland praktijkproeven uitgezet om ervaringen met Biox-M op te doen in bewaring van frites- en tafelaardappelen. “Wij zien het als een uitstekend alternatief voor chloorprofam wanneer het van de markt mocht verdwijnen”, legt teeltadviseur Harry Hansma uit aan de verzamelde vertegenwoordigers. Het middel wordt behalve op praktijklocaties eveneens beproefd op De Eest te Nagele en PPO Westmaas, twee proeflocaties van Wageningen University & Research.

Geen residu
Op de locatie Westmaas zijn de eerste resultaten uitgestald. Het is dan begin maart, een mooi tijdstip om een beeld te krijgen van de werking. Hansma vat de voorlopige conclusies kort samen. “Een aanbevolen dosering van Biox-M voor een eerste behandeling is 60 milliliter per ton. Begin daarmee zodra je de eerste witte puntjes ziet. Mochten de kiemen al wat groter zijn tot een maximum kiemlengte van 5 millimeter, dan is dat geen enkel probleem. Bij de met Crown-MH behandelde partijen zal een eerste toepassing vele weken later zijn dan bij partijen zonder deze veldbehandeling. Zijn de kiemen langer dan 5 millimeter dan is 90 milliliter per ton de adviesdosering voor een eerste behandeling. Het toedienen van Biox-M gebeurt met moderne apparatuur voor heetverneveling, zoals een Electrofog. “Na een eerste behandeling volgen vervolgdoseringen van 30 milliliter per ton.  Voor frites- en chipsaardappelen bewaard bij 6 tot 9 graden Celsius is het aanbevolen interval van de herhalingen drie weken en voor tafelaardappelen bewaard bij 4 tot 5 graden Celsius vier weken. Biox-M is een natuurlijk middel en laat geen residu achter in de knol en de bewaarcel. Verder bedraagt de wacht-/veiligheidstermijn voor het afleveren slechts twaalf dagen na de laatste toepassing”, laat de teeltadviseur weten.

Na toepassing 48 uur dicht
“Uit resultaten van de proeven blijkt dat de tijdsduur van het dichthouden van de bewaarcel grote invloed op de werking van het middel. De proefobjecten (aardappelen van drie commerciële rassen) uit een cel die 72 uur was dichtgehouden (alleen interne ventilatie, geen externe ventilatie), vertoonden een zichtbaar betere kiemremming dan de objecten uit een cel die slechts 24 uur dicht bleef. Ons huidige advies is om de cel 48 uur na toepassing niet extern te ventileren. Zo houden we ook rekening met het CO2 gehalte in de cel”, legt Hansma uit.

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.