Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Slakkenactiviteit neemt toe, neem op tijd maatregelen

Ondanks de droge omstandigheden zijn slakken actief. Ook de komende periode is relatief gunstig voor slakken. Wees alert en voorkom schade door tijdig Derrex of Iroxx te strooien.

Slakken signaleren
Gebruik een slakkenmatje om de slakken te signaleren en de populatie te volgen. Slakken zoeken beschutting onder het matje waardoor ze makkelijk te vinden zijn. In o.a. witlof, peen, spruit- en sluitkool richten de slakken veel schade aan en veroorzaken zelfs plantwegval. Derrex en Iroxx op basis van IJzer-III-fosfaat, pakken slakken effectief aan

Lees meer over Derrex en Iroxx op de website

Advies

  • Strooi zodra eerste slakken of slijmsporen worden waargenomen
  • Dosering 7 kg/ha (maximaal 4 toepassingen per 12 maanden)
  • Herhaal de toepassing bij hogedruk
  • Strooi de perceelranden om druk vanuit de slootkant te voorkomen