Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Tankmix, dé oplossing voor meeldauw in Gerbera

De meeldauw in gerbera komt weer opzetten. Een strategisch plan van aanpak is nu van belang om de zomer zonder schade en groeiremming door te komen. Naast de toepassing van Frupica en Rocket kunnen ook tankmixen ingezet worden. Een tankmix met Karma en Fungaflash heeft zo zijn voordelen

Certis meeldauw middelen teelt gerbera *) betreft hier een nevenwerking **) Voeg uitvloeier toe

Tankmix
Een tankmix is een combinatie bespuiting met twee of meer middelen uit verschillende resistentiegroepen. Door deze combinatie is de kans op resistentie of ongevoeligheid van de meeldauw minder groot. Belangrijker nog is de snellere aanvangswerking en een effectiever bestrijdingsresultaat die met een tankmix bereikt kan worden.

Advies

  • Voer altijd eerst een proefbespuiting uit indien er geen ervaring is met een betreffende tankmix
  • Voorkom afdruip
  • Raken van de meeldauw is belangrijk
  • Interval maximaal 7 dagen
  • Bespuiting altijd herhalen
  • Gebruik indien mogelijk volle spuitdoseringen

Lees meer over deze producten

De etiket uitbreiding van Karma en Fungaflash in Gerbera is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009 (ook wel KUG genoemd). Voor deze toepassingen is geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Het gebruik van dit middel in deze teelten is daardoor voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.