Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Tips voor de beste kiemremming

In de aardappelbewaring komen we nog steeds verschillende situaties tegen. Er zijn rustige, maar ook onrustige partijen. Dan is het van groot belang om het beste uit uw kiemremmingsmiddel te halen. Recente onderzoeksresultaten tonen aan dat het dichthouden van de cel na toepassing van Biox-M de werking versterkt. Ook is aandacht nodig voor de juiste toepassingsapparatuur.

Tip 1: Laat de schuur langer gesloten
Lopend onderzoek bevestigt dat de periode na toepassing van Biox-M van groot belang is voor een goede kiemremming. Wanneer de schuur minimaal 48 uur dicht blijft na het gassen, levert dit betere resultaten dan 24 uur gesloten. Pas gedurende deze periode uitsluitend interne ventilatie toe en geen externe ventilatie. Dit voorkomt verlies van product en werking.

Tip 2: Gebruik de juiste toepassingsapparatuur
Biox-M heeft een lage ontbrandingstemperatuur.
Daarom zijn de Swingfog en Pulsfog niet geschikt om Biox-M te vernevelen.

Gebruik voor de beste heetverneveling zonder brandrisico:

  • Electrofog (type EWV)
  • Cropfog
  • Synofog (goede praktijkervaringen)

Lees hier de protectie van Biox-M voor meer informatie.