Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Virusmanagement rond opkomst pootaardappelen

Binnenkort zullen de eerste aardappelen boven komen. In diverse teelten zijn al vroeg luizen aangetroffen. Ook in aardappels zal de luisdruk dus vroeg aanwezig zijn. Grijp op tijd in om virusoverdracht te voorkomen.

Verwijder de bronnen
Mocht u het nog niet hebben gedaan zorg dan zo spoedig mogelijk dat aardappelopslag en afvalhopen worden opgeruimd. Deze plekken kunnen een grote bron zijn voor virusbesmetting.

Kolonisatie voorkomen
Luizenbestrijding is zeer belangrijk maar is niet de enige manier om virus onder contole te houden. "Er is geen oorlog zo groot of er blijft wel een soldaat over" is een uitspraak die ook geldt bij luizenbestrijding. Olie-H/Kompaan blijven de basis voor virusbeheersing. Voorkom kolonisatie van luizen door inzet van ‘luisdoders’.

Begin op tijd
Start bij 40% opkomst al met een virusolie (Olie-H/Kompaan). Vroeg starten is noodzakelijk omdat selectie nog niet mogelijk is maar luizen wel actief zijn. Zorg dat alle nieuw gevormd blad goed wordt bedekt. Gebruik bij een snelle gewasgroei korte intervallen. Spuittechniek en dosering zijn belangrijk. Het toevoegen van hulpstoffen hebben geen bewezen toegevoegde waarde.

Advies

  • Voorkom (bladrol)virus. ‘Doders’ zijn zeer belangrijk om de luizendruk laag te houden. Spuit vanaf 50% grondbedekking 0,25 kg/ha Gazelle.
  • Start bij 40% opkomst met Olie-H/Kompaan, houdt korte intervallen aan, zorg dat alle nieuw gevormde blad wordt bedekt
  • Selecteer zodra dit mogelijk is om alle bronnen te verwijderen

Bekijk de infographic over virusmanagement

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.