Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Voorkom vraat van de coloradokever

In de meeste aardappelgewassen zijn veel luizen aanwezig. Daarnaast worden op verschillende plekken coloradokevers en -larven gesignaleerd. De ervaring leert dat zowel de larven van de coloradokever als de luizen zich snel ontwikkelen en veel schade veroorzaken.

Twee insecten in één klap
Door nu de coloradokevers en larven te bestrijden voorkomt u de volgende generatie en neemt u gelijktijdig de aanwezige luizen mee. Hiermee gaat u de opbouw van de populatie luizen en coloradokevers in één bespuiting tegen

.Advies

  • Toevoegen aan de Phytophthorabestrijding is goed mogelijk
  • 0,25 kg/ha Gazelle (vanaf 50% grond-bedekking)

Lees meer informatie over Gazelle

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.