Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Waarom u niet zonder virusmanagementplan kan

Virusbestrijding is erg actueel omdat vaak bij de nacontrole de omvang van het probleem pas aan het licht komt. De Nederlandse Algemene Keuringsdienst noemt de uitgangssituatie zorgelijk. Een goed plan met preventiemaatregelen voor en tijdens de teelt is de enige manier om controle te houden.

Maatregelen voor de teelt
De belangrijkste basis om virus te voorkomen is om virusvrij pootgoed te poten. Ken uw partij op hoeveelheid virus voordat deze wordt gepoot. Verwijder alle mogelijke virusbronnen (aardappelopslag en onkruiden) voor opkomst van de aardappelen.

Maatregelen rondom opkomst
Start bij 40% opkomst met Olie-H/Kompaan om virusoverdracht te voorkomen omdat virusplanten nog niet verwijderd zijn. Spuit bij snelle gewasgroei om de 5 dagen en zorg dat alle nieuw gevormde bladeren worden bedekt met virusolie.

Maatregelen tijdens de teelt
Selecteer zodra dit mogelijk is om alle viruszieke planten te verwijderen. Voorkom (bladrol)virus door de luizendruk laag te houden. Spuit vanaf 50% grondbedekking met Gazelle.

Bekijk de infographic over virusmanagement

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.