Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Wees alert op slakken

Zaaigewassen, zoals suikerbieten en cichorei, worden graag aangevreten door slakken. Onder de huidige wisselvallige weersomstandigheden, zijn slakken actief. Vooral in het vroege stadium kunnen slakken in dit soort gewassen flink schade veroorzaken. Laat u niet verrassen en strooi op tijd slakkenkorrels om schade aan uw gewas te voorkomen.

Schade
Slakken kunnen vooral schade veroorzaken in het kiemblad- tot vierbladstadium. Op percelen met groenbemester(s), koolzaad, spruiten, graszaad, karwij of luzerne als voorvrucht of op percelen met een niet-kerende grondbewerking is er risico op schade. Schade kan worden veroorzaakt door grote maar ook door kleine slakken (0,5 cm groot), deze laatste zijn echter moeilijk te vinden. Slijmsporen zijn dan een goede aanwijzing voor de aanwezigheid van slakken. Dit is ook het moment om te gaan strooien

Derrex en Iroxx
Derrex en Iroxx zijn slakkenbestrijders op basis van IJzer-III-fosfaat. De werking is zeer effectief. Na opname door de slak stopt de vraat vrijwel direct, waardoor meer vraatschade wordt voorkomen. Na enkele dagen gaan de slakken dood. Op deze wijze wordt de teelt van de gewassen uitstekend beschermd.

Voor meer informatie over beide middelen, zie de website van Certis:

Derrex

Iroxx

 

Advies Derrex en Iroxx

  • Strooien zodra eerste slakken of slijmsporen worden waargenomen
  • Gebruik slakkenmatten om slakken te signaleren
  • Dosering 7 kg/ha
  • Bij hoge druk de toepassing herhalen
  • Strooi de perceelranden om druk vanuit de slootkant te voorkomen