Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Zo gebruik je Karma in paprika tegen meeldauw

Dit jaar zijn de meeldauw problemen in paprika bijzonder hardnekkig. Het biologische middel Karma is een uitstekende meeldauwbestrijder met sterke curatieve werking. Het is resistentieongevoelig en heeft geen MRL.

Start tijdig
Pas Karma toe op een beginnende meeldauwaantasting. Bij hogere druk is de bestrijding lastiger. In een situatie met hogere druk is het mengen met andere fungiciden een goede optie.

Het voordeel van mengen is tweeledig.

  1. Karma zorgt voor een zeer snelle fysieke aanvangswerking.
  2. De chemische mengpartner zorgt voor een langere duurwerking.

Gewasveiligheid
In enkele gevallen kan Karma een lichte gewasreactie op het jonge blad geven. Op de onderzijde van het blad kan de nerf een lichte verkleuring tonen. In de praktijk blijkt dit geen enkele issue.


Foto: Lichte gewasreactie van 0,2% Karma bij Maranello 7 dagen na de 3e bespuiting

Advies
- Dosering: 0,2% (200 gram per 100 liter water), maximaal 3 kg

- Na 4 toepassingen afwisselen met andere middelen
- Raken is belangrijk
- Niet aanzuren
- Voeg geen hulpstoffen toe

Lees het volledige etiket van Karma

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.