Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

5 belangrijke tips om resistentie te voorkomen

Wanneer u merkt dat een product, ondanks juiste en zorgvuldige toepassing, een minder goed bestrijdingsresultaat oplevert dan u gewend bent, kan het zijn dat de desbetreffende ziekte of plaag verminderd gevoelig of zelfs resistent is geworden tegen het middel. Door een aantal zaken op een rij te zetten kunt u vaststellen of dat waarschijnlijk is en wat u daartegen kunt doen. Algemene tips om resistentie-opbouw bij ziekten en plagen te voorkomen zijn:

 1. Teel niet-vatbare gewassen en rassen
   
 2. Pas de principes van IPM (Integrated Pest Management) of ICM (Integrated Crop Management) toe
  - Maak slim gebruik van (meerdere) natuurlijke vijanden
  - Zorg voor een weerbare plant, bodem of substraat
   
 3. Voorkom een oplopende ziektedruk of populatieopbouw
  - Scout op aanwezigheid
  - Gebruik waarschuwingsmodellen
  - Voer bijtijds een (plaatselijke) preventieve of curatieve behandeling uit
   
 4. Zorg voor een optimale beheersing of bestrijding
  - Stel een hygiëneprotocol op en handel ernaar
  - Pas alleen middelen toe met bewezen werking
  - Zet middelen die minder goed werken dan voorheen voor langere tijd aan de kant(resistentiegevaar)
  - Wissel middelen af op basis van hun werkingsmechanisme of chemische groep
  - Bij blokbespuitingen: gebruik het middel niet vaker achtereen dan op het etiket wordt vermeld
  - Gebruik breedwerkende middelen die meerdere aangrijpingspunten hebben of maak een mix van middelen met verschillende werkingsmechanismen
   
 5. Toepassing
  - Lees voor gebruik altijd het etiket
  - Gebruik de aanbevolen dosering volgens het etiket, vermijd onder- en overdosering
  - Gebruik de juiste toepassingstechniek, controleer de werking en reinig apparatuur zorgvuldig na gebruik.
  - Controleer de gebruikte waterhoeveelheid
  - Voer de behandeling uit onder optimale omstandigheden. Deze kunnen per middel verschillen!
  - Gebruik eventueel hulpstoffen (uitvloeiers, hechters, etc)

Lees meer over resistentie>>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.