Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Aaltjes de kop in drukken bij lelies

Steeds vaker worden lelies geteeld op percelen waar aaltjes voorkomen. Daarmee groeit de behoefte om ook na het planten aaltjes aan te pakken. Er zijn goede ervaringen opgedaan met het strooien en het direct inregenen van Nemguard over het gewas.

Enige toegelaten product na opkomst
Nemguard is als enige granulaat ook toepasbaar na opkomst van het gewas. Voor de lelieteelt zijn er middels een KUG-toelating maximaal drie toepassingen mogelijk.

Advies

  • Zorg voor een goede basisbehandeling met andere granulaten bij het planten.
  • Vanaf 4 tot 6 weken na planten 3x 20 kg/ha Nemguard toepassen met een interval van 4 weken.
  • Direct na toepassing het granulaat inregenen met 20 mm water.  Dit bevordert de effectiviteit en voorkomt geur voor omwonenden.

Lees meer Informatie over Nemguard op onze website.