Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Aaltjes en wortelvlieg op natuurlijke wijze aanpakken

Het voorjaar lijkt er langzaam maar zeker aan te komen. Komende periode worden er veel wortelen gezaaid. Het uitgelezen moment om stil te staan bij de aanpak van aaltjes en wortelvlieg.

Aaltjes- en wortelvliegbestrijding
Voldoen aan de strenge (residu)eisen van retailers is voor ieder teler van groot belang. Met NEMguard kunnen aaltjes en wortelvliegen op een natuurlijke wijze aangepakt worden. Niet alleen de schade neemt af maar de wortelen zijn van betere kwaliteit en bovendien zonder residu. NEMguard moet toegepast worden tijdens het zaaien en beschermt het gewas tijdens de eerste 6 weken van de teelt. 

PlanetProof
Het aantal telers dat volgens de eisen van PlanetProof produceert is in 2020 opnieuw toegenomen. NEMguard past uitstekend binnen de PlanetProof richtlijnen. De actieve stof van het middel telt namelijk niet mee waardoor er meer mogelijkheden voor onkruid- en schimmelbestrijding ontstaan. Bovendien levert gebruik van NEMguard een bonuspunt op.

Biologische teelt
NEMguard is opgenomen op de Nederlandse Biologische Inputlijst en mag dus worden toegepast in de biologische teelt.

Advies

  • Dosering 20 kg/ha
  • Toepassen in de rij tijdens zaaien
  • Zorg voor voldoende vocht voor een optimale werking

Lees meer informatie over NEMguard DE

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie