Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Aandachtspunten bij inzet Quickdown

Quickdown is een contactmiddel voor de bestrijding van onkruid en wordt steeds meer gebruikt in de praktijk omdat alternatieven hun toelating verloren hebben. De kleinste hoeveelheden van de actieve stof die via drift (of thermiek) of vanuit een restant in de tank, op een cultuurgewas terecht komen kunnen al schade veroorzaken. Daarom twee punten die extra aandacht verdienen: voorkomen van drift en een zorgvuldige tankreiniging.

Goed: spuitkap laag en direct boven onkruid
Fout: spuitkap te hoog! Drift mogelijk.

Drift
Ook kleine hoeveelheden middel kunnen contactschade veroorzaken. Voorkom daarom drift naar gewassen of naburige percelen. In of tussen het gewas in de rijen Quickdown altijd toepassen met een afschermkap. Deze kap zo dicht mogelijk boven de grond houden.

Advies tankreiniging
Laat een tank niet overstaan en voorkom dat er vloeistof in de spuit achterblijft.

  • Spuitapparatuur na gebruik eerst goed schoonmaken en spoelen met water.
  • Vervolgens spuitapparatuur zorgvuldig reinigen met een specifiek reinigingsmiddel zoals onder andere Primaclean of All Clear Extra. Volg hierbij de gebruiksaanwijzing van het reinigingsmiddel op.

Lees meer informatie over Quickdown>>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.