Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Aandachtspunten bij inzet Quickdown in aardappelen

Veel telers doen dit jaar voor het eerst ervaring op met Quickdown. Twee zaken verdienen extra aandacht: voorkomen van drift en een zorgvuldige tankreiniging.

Contactmiddel
Quickdown is een contactmiddel. Ook kleine hoeveelheden middel kunnen contactschade veroorzaken. Voorkom daarom drift naar gewassen of naburige percelen. Ook een zorgvuldige reiniging van de tank verdient aandacht. Laat een tank niet overstaan en voorkom dat er vloeistof in de spuit achterblijft.

Advies tankreiniging

  • Vervolgens spuitapparatuur zorgvuldig reinigen met een specifiek reinigingsmiddel zoals onder andere Primaclean of All Clear Extra. Volg hierbij de gebruiksaanwijzing van het reinigingsmiddel op.
  • Spuitapparatuur na gebruik eerst goed schoonmaken en spoelen met water.

Lees meer informatie over Quickdown>>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.