Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Aandachtspunten bij inzet Quickdown

Veel telers doen dit jaar voor het eerst ervaring op met Quickdown in de onbedekte teelt van steenvruchten, aardbeien, bloemisterijgewassen, diverse veredelingsteelten, vaste planten en diverse kleinfruitgewassen. Op een aantal punten verdient de toepassing extra aandacht: voorkomen van drift en een zorgvuldige tankreiniging.

Contactmiddel
Quickdown is een contactmiddel. Ook kleine hoeveelheden middel kunnen contactschade veroorzaken. Voorkom daarom drift naar gewassen of naburige percelen. Toepassingen mogen alleen in of tussen het gewas plaats vinden wanneer gebruik gemaakt wordt van een afschermkap.

Ook een zorgvuldige reiniging van de tank verdient aandacht. Laat een tank na een toepassing niet overstaan, reinig direct, en voorkom dat er vloeistof in de spuit achterblijft. Pas bij voorkeur sowieso geen herbiciden toe met dezelfde spuitapparatuur als deze apparatuur ook gebruikt wordt voor toepassingen van fungiciden en insecticiden.

Advies tankreiniging

  • Vervolgens spuitapparatuur zorgvuldig reinigen met een specifiek reinigingsmiddel zoals onder andere Primaclean of All Clear Extra. Volg hierbij de gebruiksaanwijzing van het reinigingsmiddel op.
  • Spuitapparatuur na gebruik eerst goed schoonmaken en spoelen met water.

Lees meer informatie over Quickdown>>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.