Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Aanpak Phytophthora in nieuw jasje met Versilus en Reboot

Dit jaar zijn producten op basis van mancozeb voor het laatst beschikbaar. Daarmee verdwijnt een jarenlang vertrouwde werkzame stof tegen Phytophthora van de markt. Gelukkig zijn er alternatieven voorhanden, zoals Versilus en Reboot. Technisch adviseur Maarten van der Marel plaatst ze in perspectief.

Technisch adviseur Maarten van der Marel in een perceel aardappelen dat behandeld is met Versilus.

Versilus wordt al enkele jaren met succes ingezet tegen Phytophthora. De werkzame stof benthiavalicarb biedt robuuste bescherming tegen de gevreesde aardappelziekte. “Wat Versilus ook aantrekkelijk maakt, is zijn zeer gunstige milieuprofiel”, licht technisch adviseur Maarten van der Marel van Certis toe. “Bij 0,5 kg/ha bedraagt de hoeveelheid actieve stof slechts 75 gram. Je kunt het nog verder verlagen door Versilus te combineren met een uitvloeier of Olie-H. In dat geval volstaat 0,4 kg/ha, wat correspondeert met 60 gram werkzame stof. Het bestrijdingsresultaat blijft gelijk.“

PlanetProof
Bij die verlaagde dosering levert Versilus geen milieubelastingpunten (MBP) op. ”Een score van 0 MBP spreekt veel telers aan”, stelt de adviseur vast. “Vooral telers die hun product PlanetProof willen afleveren, hebben het al op grote schaal toegepast en omarmd. Door aanscherping van de regelgeving inzake milieubelasting verwachten wij dat de belangstelling voor Versilus de komende jaren blijft groeien.” 

Doeltreffend in snelle groeifase
Benthiavalicarb voorkomt de kieming en celwandvorming bij phytophthorasporen en remt de sporulatie. Vanwege zijn preventieve en lokaal-systemisch werking leent Versilus zich bij uitstek voor toepassing vroeg in het schema. Van der Marel: “Het beschermt snelgroeiend blad in een jong gewas heel doeltreffend. Bovendien werkt het goed tegen alle voorkomende phytophthorapopulaties. Recent onderzoek heeft aangetoond dat er in Nederland geen isolaten zijn met verminderde gevoeligheid voor benthiavalicarb.”

Gebruiksadvies
In de eerste twee blokken van het spuitschema is Versilus prima in te zetten bij een dosering van 0,4 kg/ha + uitvloeier. In pootgoedteelten, waar minerale olie tegen virus wordt ingezet, heeft 0,4 kg/ha Versilus + Olie-H de voorkeur. De expert adviseert om het spuitinterval (standaard 7 dagen) in perioden met hoge ziektedruk (of als de weersomstandigheden hierom vragen) terug te brengen tot 5 dagen. Hij merkt ook op dat Versilus al na 1 uur regenvast is. Bij gebruik in combinatie met Olie is dat 2 uur.

In consumptie- en zetmeelaardappelen is Versilus in het derde blok goed toe te voegen aan een specifieke knolbeschermer, zoals Infinito. Een dosering van 0,2 kg Versilus per ha is dan voldoende. Ook dan profiteer je van de curatieve werking van benthiavalicarb. Per jaar zijn 8 bespuitingen met Versilus toegestaan.

Nieuw: Reboot - Dé partner tegen Phytopthora
Sinds kort is er een totaal nieuwe speler op de markt tegen Phytophthora en dat is het fungicide Reboot. De praktijk gaat er dit jaar mee kennismaken. Het nieuwe middel heeft twee werkzame stoffen tegen de aardappelziekte: cymoxanil en zoxamide. Laatstgenoemde zit als enige in de chemische groep FRAC 22, wat gunstig is voor resistentiemanagement.

“Door zijn unieke samenstelling en meervoudige werking is Reboot de ideale mengpartner voor gecombineerde bespuitingen na de snelle loofgroeifase, dus in het middelste deel van het spuitschema”, legt Van der Marel uit. “Het werkt prima, verkleint de kans op resistentieontwikkeling en is goed te combineren met andere phytophthoramiddelen, zoals Versilus. Een ander pré is de nevenwerking op Alternaria. Ik ben erg blij dat we telers met Versilus en Reboot twee uitstekende middelen kunnen aanbieden om het verlies van mancozeb op te vangen. Daar is ook dringend behoefte aan.”

Lees meer informatie over Versilus en Reboot 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie