Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Aardappelsector leert doeltreffendheid Biox-M kennen

Bewaarspecialisten en adviseurs maken dit bewaarseizoen uitgebreid kennis met de natuurlijke kiemremmer Biox-M. Op proefboerderij De Eest te Nagele, onderdeel van PPO-Lelystad, namen genodigden begin maart kennis van tussentijdse proefresultaten.

Harry Hansma geeft uitleg over de proefresultaten met Biox-M. Deze natuurlijke kiemremmer wordt ook in de praktijk toegepast, met goed resultaat.

Biox-M is een natuurlijke kiemremmer op basis van zuivere muntolie en laat geen residu achter in de knol of in de bewaarruimte. Het wordt toegediend via heetverneveling met de Certis Electrofog, de Synofog of de Cropfog. De wachttermijn voor het afleveren bedraagt slechts twaalf dagen na de laatste toepassing.
Sinds de introductie van het middel in 2018 heeft Certis veel praktijkproeven uitgezet om ervaring op te doen in de bewaring van frites-, chips- en tafelaardappelen. “Wij zien het als een uitstekend alternatief voor chloorprofam”, zegt teeltadviseur Harry Hansma tijdens de bijeenkomst in Nagele. “Ook in de praktijk wordt het al op meerdere plaatsen ingezet, met goed resultaat.”

Eerste behandeling
In Nagele liggen monsters uit de verschillende behandelingen klaar voor een tussentijdse beoordeling. Hansma vat de bevindingen samen: “Drie weken na de oogst is een goed moment om te starten. De aanbevolen dosering voor een eerste behandeling is 60 ml/ton. Wanneer de kiemen dan al wat groter zijn, kun je de dosering verhogen tot maximaal 90 ml/ton. Hierdoor zullen de meeste kiemen verbranden en wordt de rest stilgezet. Biox-M werkt dus zowel preventief als curatief.”
Na een veldbehandeling met de kiemregulator Crown-MH kan de eerste behandeling met Biox-M later plaatsvinden. “Wacht rustig af tot de eerste witte puntjes verschijnen”, zegt de teeltadviseur. “Dat kan weken duren. Dit voordeel is een extra argument om in het veld standaard Crown-MH toe te passen.”

Toedienen via heetverneveling
Vervolgbehandeling vinden plaats bij een dosering van 30 ml/ton en intervallen van drie tot vijf weken. Hansma: “Voor frites- en chipsaardappelen bewaard bij 6-9 °C is het aanbevolen interval drie weken. Bij partijen met Crown-MH aan de basis kan dat wat langer zijn, in dit kiemlustige seizoen zo’n vier weken. Voor tafelaardappelen bewaard bij 3-5 °C is vier tot vijf weken een mooie termijn, na een veldbehandeling Crown-MH mag het opnieuw wat langer zijn. Blijf wel alert, want het optimale interval hangt altijd af van de binnen- en buitenomstandigheden, en van ras- en partijeigenschappen.”

Bewaarruimte 48 uur dicht
Na toediening van Biox-M dient de bewaarcel enige tijd gesloten te blijven voor een goed resultaat. “De tijdsduur heeft veel invloed”, benadrukt de teeltadviseur tijdens de rondgang langs de monsters. “Ons huidige advies is om de cel minimaal 48 uur dicht te houden en enkele keren per dag intern te ventileren. Pas na 48 uur kun je weer extern ventileren.”

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.