Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Bedrijfsleider Hemmo Battjes: “Latitude is een goede verzekering voor continue tarweteelten”

Koop Landbouw uit Usquert in noordoost Groningen omvat 400 ha akkerbouwgewassen. Hemmo Battjes is verantwoordelijk voor de teelten in Tjuchem, waar graanteelten­ domineren. “Zaaizaad voor riskante percelen met tarwe op tarwe laten we standaard behandelen met Latitude”, zegt hij. Dat kan heel veel opbrengstderving voorkomen.”

Hemmo Battjes en Harry Hansma inspecteren een onbehandeld tarweperceel waar plaatselijk een lichte aantasting door tarwehalmdoder zichtbaar is. Een behandeld perceel enkele kilometers verderop ligt er onberispelijk bij.

Hemmo Battjes beheert 21 verspreid liggende percelen in en rond Tjuchem, samen goed voor bijna 180 ha. “De grond varieert van zware klei tot zand- en dalgronden”, vertelt hij. “In het teelt­plan streef ik naar 1 op 4 suikerbieten. Nu staat er iets minder, namelijk 39 ha. Wintertarwe is met 112 ha ons hoofdgewas. Daarnaast staat er 23 ha zomergerst en haver. Haver zet ik vooral in om de druk van grasknobbelaaltjes te verlagen, want die kunnen zich daarin niet vermeerderen.” Machines en vaste medewerkers worden waar mogelijk ge­deeld met de hoofdvestiging in Usquert, waar de hoogwaardige zavelgrond zich perfect leent voor o.a. pootaardappelen, wortelen en uien.
 
Invloed van bodem en teeltplan
Vanwege het smalle teeltplan in Tjuchem wordt daar veel tarwe op tarwe geteeld. “Op sommige percelen doen we nauwelijks anders”, licht de bedrijfsleider toe. “Op zich is dat gunstig, omdat er dan een evenwicht ontstaat in de bodem tussen de schadelijke tarwehalmdoder en gunstige micro-organismen die deze bestrijden of er mee con­curreren. Er is dan altijd wel enige ziektedruk, maar die is over het algemeen laag en beheersbaar. De grootste problemen met tarwehalmdoder komen voor op percelen waar voor de tweede keer op rij tarwe staat, met name op zand- en dalgrond. Op zware klei vermeerdert de schimmel zich minder goed en is de kans op schade sowieso klein.” Overigens vindt er tussen twee tarweteel­ten altijd een korte tussenteelt plaats van blad­rammenas. Na tien weken wordt dit gemaaid en ondergeploegd, zodat er tussen eind september en uiterlijk half november opnieuw tarwe kan worden gezaaid.

Veel last in verleden
Tot de komst van Latitude, inmiddels ruim zes jaar geleden, richtte de gevreesde tarwehalmdoder regelmatig aanzienlijke schade aan. “Op bepaalde plekken viel soms wel 70% weg”, blikt de Gro­ninger terug. “Sinds het middel is toegelaten, laat ik het tarwezaad voor de riskante rotatiepercelen standaard behandelen, zowel voor de eerste als voor de tweede teelt. Ik zie Latitude als een goede verzekering voor roterende tarweteelten op lich­tere gronden. In de eerste teelt kan het helpen om de ziektedruk niet te snel te laten oplopen. In de tweede teelt wil ik sowieso geen risico lopen.”
Betaalbaar en effectief

Per ha is met Latitude behandeld zaad enkele tientjes duurder dan onbehandeld zaad. “Ge­middeld betekent dit dat je nog geen 200 kg meer hoeft te oogsten om uit de kosten te komen”, rekent de bedrijfsleider voor. “Een matige aan­tasting in een onbehandeld perceel kost al snel een paar honderd kilo opbrengst. Ik heb er dus geen enkele moeite mee om op riskante percelen altijd gecoat zaad te gebruiken. Het is betaal­baar en bovendien de enige manier om tarwehalm­doder redelijk effectief te bestrijden.”    

Latitude is met ingang van 2019 vervangen door Latitude XL

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.