Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Begin met kiemremming op het juiste moment

Vroege (tafel)aardappelen zijn al behoorlijk ontwikkeld. Om verzekerd te zijn van optimale kiemremming en rust in de bewaring moet er nu al nagedacht worden over het juiste beslismoment van spuiten. Kies het juiste tijdstip voor een goede opname en werking van het product.

Spuitmoment: 3 tot 5 weken voor loofdoding
Voor een optimale kiemremming is minimaal 3 weken (optimaal 5 weken) tussen spuiten en loofdoding nodig. Spuit wanneer de actieve loofgroei voorbij is.

Alleen vitale gewassen
Een goede opname van het middel vindt plaats als het gewas niet lijdt aan stress, waardoor de sapstroom wordt geremd. 

Hoge temperaturen: wat nu?
Als het gewas niet meer actief groeit door een periode met hoge temperaturen (> 25⁰C), stel dan de bespuiting uit. Wordt een gewas beregend, spuit dan 24 uur na beregening op een droog gewas. 
Het ras Innovator kan erg snel van je afgaan na een periode van hitte. Overweeg daarom spoedig een bespuiting uit te voeren voordat het gewas te snel achteruitgaat.

Advies

  • Spuitmoment 3 tot 5 weken voor verwachte loofdoding
  • Toepassen op vitaal gewas 
  • Dosering 11 ltr/ha
  • Na bespuiting 10 uur droog

Lees meer over Crown MH